อาลัย อาจารย์จุมภฏ ม่วงกลิ้ง

 

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖

     ด้วยความเสียใจและอาลัยอย่างสุดซึ้ง เมื่อทีมงานชมรมคนรักศรีราชาได้รับข่าวการจากไปของ อาจารย์จุมภฏ ม่วงกลิ้ง  ผู้อาวุโสที่เป็นที่เคารพรักของพวกเราชาวชมรมคนรักศรีราชา  บุคคลต้นแบบ “คนดี คนเด่น คนเก่ง ศรีราชา

                             

 

     อาจารย์จุมภฏ ม่วงกลิ้ง เป็นบุตรคุณพ่อสด และคุณแม่ณัฏยา ม่วงกลิ้ง เกิดวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๙๕  ปัจจุบันอายุ ๗๑ ปี   ภูมิลำเนาเดิมอำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว จบปริญญาตรี จากวิทยาลัยครูพระนคร สอบเป็นครูครั้งแรกที่โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา และจบปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยบูรพา เอกบริหารการศึกษา ย้ายไปเป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรมและย้ายกลับมาที่โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฯ ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการ  และเกษียณราชการในปี ๒๕๕๒

      อาจารย์จุมภฏ ซึมซับด้านดนตรีมาจากบิดาซึ่งเป็นครู และทำคณะรำวง “ลูกอรัญ”   อาจารย์จึงมีความรักในดนตรี และฝึกเล่นไวโอลีนมาตั้งแต่เด็ก รวมทั้งความสนใจในการประดิษฐ์และงานศิลปะ   ท่านจึงได้ประดิษฐ์เครื่องดนตรีมากมาย อาทิ อังกะลุง  เมโลเดี้ยน  เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน   แต่ผลงานชิ้นสำคัญที่สร้างชื่อเสียงคือ การคิดค้นประดิษฐ์แบมบูลิน (ไวโอลินไม้ไผ่) ถือเป็นนวัตกรรมทางดนตรีที่ควรค่าแก่การยกย่องและได้ทำการจดลิขสิทธิ์คุ้มครอง เป็นทรัพย์สินทางปัญญา นอกจากแบมบูลินท่านยังประดิษฐ์แบมบูโล่ ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีที่มีขนาดใหญ่กว่าแบมบูลิน

      ในปี ๒๕๔๔  อาจารย์จุมภฏ ม่วงกลิ้ง ได้รับรางวัลศิลปินดีเด่น จังหวัดชลบุรี   ต่อมา ปี ๒๕๔๕  ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ประจำปี ๒๕๔๕ และ รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ปี ๒๕๔๖  จากสภาวิจัยแห่งชาติ คือ ผู้ประดิษฐ์แบมบูลิน  (ไวโอลินไม้ไผ่)   สร้างชื่อเสียงให้กับชาวศรีราชา และประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง

      และเมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๒  ทางชมรมคนรักศรีราชา   ได้มอบโล่เชิดชูเกียรติประจำปี ๒๕๖๒  แด่อาจารย์จุมภฏ ม่วงกลิ้ง  ศรีศิลปินท้องถิ่นศรีราชา ผู้มีคุณูปการทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น สาขาคีตศิลป์ และจิตสาธารณะอุทิศตนเพื่อประโยชน์ต่อสังคมมาโดยตลอด

      

       แด่อาจารย์จุมภฏ ม่วงกลิ้ง  เมื่อครั้งเริ่มต้นทำชมรมคนรักศรีราชา ทางชมรมฯ  ได้รับความกรุณาจากอาจารย์ มาเป็นที่ปรึกษาของชมรมคนรักศรีราชา  ท่านได้ ให้ความอนุเคราะห์ต่อทางชมรมฯ ด้วยดีเสมอมา ทั้งเป็นที่ปรึกษา และ ให้ความอนุเคราะห์ภาพถ่ายสำคัญ เป็นคลังข้อมูลประวัติศาสตร์

ในนามของชมรมคนรักศรีราชา ขอแสดงความเสียใจ และขอส่งกำลังใจไปยังครอบครัว  ม่วงกลิ้ง    มา ณ ที่นี้

 

ด้วยรัก และอาลัย

ทีมงานชมรมคนรักศรีราชา

Visitors: 63,758