> ศาลเจ้าอ่าวอุดม

 

ศาลเจ้าในอ่าวอุดม

ณ ตอนนี้เท่าที่ทางชมรมทราบ มีอยู่ 3 แห่งคือ

1. ศาลเจ้า “ก่ำเทียนแป๊ะกง” ที่ตั้ง ในพื้นที่บ้านพักสถานีดาวเทียมศรีราชา

2. ศาลเจ้าแม่ “เซี๊ยะป้อเนี้ย” กลางตลาดอ่าวอุดม

3. ศาลเจ้าพ่อ “โกมินทร์” ท้ายตลาดอ่าวอุดม

 

โดยปกติ ทางศาลเจ้าจะมีพิธีทรงเจ้าด้วย บางแห่งมีเดือนละครั้ง

บางแห่งมีทุกสัปดาห์ยกเว้น “ศาลเจ้าแม่เซี๊ยะป้อเนี้ย” ไม่มีการทรงเจ้า

 

“ศาลเจ้าแป๊ะกง” อยู่ในพื้นที่ บ้านพักสถานีดาวเทียม

 ว่ากันว่าชาวจีนยุคแรกที่ได้มาขึ้นฝั่งที่อ่าวอุดม ทำการตั้งศาลเจ้าบริเวณนี้ และเกิดชุมชนของชาวจีน

 มีชื่อเรียกเทพเจ้าองค์นี้ว่า “ก่ำเทียนแปะกง” ปัจจุบันมีการเข้าทรง เดือนละ 1 ครั้ง

 

 ศาลเจ้ายุคแรก ๆ สร้างเป็นเรือนไม้ ผุพังไปตามเวลา มีการสร้างบูรณะเรือนไม้ใหม่ และเสื่อมสภาพไป

 จนกระทั่งปี พ.ศ.  2547 ทีมเจ้าหน้าที่ดาวเทียม นำโดยคุณวิเวก มาสร้างเป็นเรือนปูนดังภาพที่เห็น

 

Visitors: 64,751