> สำนักสงฆ์เขาบรมพุทโธ

 

 สำนักสงฆ์เขาบรมพุทโธ

  ทางชมรมคนรักศรีราชาได้มีโอกาสสัมภาษณ์

  พระอาจารย์แห่งสำนักเขาบรมพุทโธ “พระสมุห์มงคล จาครโต”

 

  ก่อนปี พ.ศ. 2531 มีพระสงฆ์ 2 - 3 รูปมาจำพรรษาที่เนินเขานี้

  สร้างที่พักเป็นกระต๊อบรับบิณฑบาตรญาติโยมชุมชน ส.บุญสร้าง ชุมชนผาแดง

 

  เมื่อพระกลุ่มนี้สึกออกไป ทำให้ชุมชนนี้ไม่มีพระออกบิณฑบาตร

  เจ้าอาวาสวัดจึงส่งพระ 4 – 5 รูป มาจำพรรษาที่นี่แทนและได้สร้างกุฏิเป็นหลังไม้

  จนปัจจุบันได้ปรับปรุงเป็นอาคารปูนทั้งหมด ทำให้ที่นี่คล้ายวัดสาขาของวัดเขาพุทธโคดม

 

 “พระสมุห์มงคล จาครโต” คือพระผู้นำที่มาตามบัญชาเจ้าอาวาสวัดเขาพุธโคดม สังกัดมหานิกาย และเป็นหัวหน้าสำนักสงฆ์จนถึงปัจจุบัน

  สำนักสงฆ์แห่งนี้มีเนื้อที่ 6 ไร่ เน้นให้ข้อคิดคติธรรมทั่วไปผ่านบทสนทนาธรรมดา

  ไม่มีพิธีกรรมเกี่ยวกับการปลุกเสก / ขายวัตถุมงคล ญาติโยมส่วนใหญ่จะขึ้นมาทำบุญถวายสังฆทานในวันสำคัญ

 

 บทสัมภาษณ์ “พระสมุห์มงคล จาครโต (พระอาจารย์ติ่ง)” วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566

 

Visitors: 66,540