งานจราจร สภ.ศรีราชา

วันที่ 13 มีนาคม 2566 งานจราจร สภ.ศรีราชา ขอแจ้งการแก้ไข ทดลองปิด-เปิด วันเวย์ไร่กล้วย

จาก 17.00 น. - 20.00 น. เป็น 17.00 น. - 19.00 น. เพื่อแก้ไขปรับปรุงและอำนวยการความสะดวก

แก่ประชาชนที่เดือดร้อน

Visitors: 66,544