เข้าพบท่านฉัตรชัย ทิมกระจ่าง นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา

ทีมงานชมรมคนรักศรีราชา โดยคุณอดิศักดิ์ ศิรานันท์ ผู้ก่อตั้งชมรมฯ คุณสมวุฒิ สุนทรวิจิตร ประธานชมรมฯ มิสสมนึก สุทธิถวิล ที่ปรึกษาชมรมฯ คุณวิธาน เมืองศรีนุ่น คุณวิชัย จันทร์เปรม คุณวินัย ประณีตโยธิน เข้าพบท่านฉัตรชัย ทิมกระจ่าง นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา เพื่อมอบปฏิทินชมรมคนรักศรีราชา ประจำปี ๒๕๖๖ “ศรีราชาคมนาคม” ให้กับนายกปื๊ด และทีมงานเทศบาล พร้อมทั้งปรึกษาหารือ ความคืบหน้าในการย้ายอนุสาวรีย์ จอมพลมหาอำมาตย์เอกเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี จากที่ตั้งปัจจุบันบริเวณหน้าโรงงานที่นอนสายรุ้ง (โค้งดารา) มายังจุดที่ตั้งใหม่ในเมืองศรีราชา ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะอัญเชิญย้ายอนุสาวรีย์ ฯ มา ณ บริเวณวงเวียนเกาะลอย ขณะนี้อยู่ในระหว่างเตรียมดำเนินการขออนุญาตจากสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินโรงงานสายรุ้ง
ทางชมรมฯ จะรายงานความคืบหน้าของกิจกรรมนี้ ให้สมาชิกที่สนใจทราบในโอกาสต่อไป
 
Visitors: 64,752