มอบโล่เชิดชูเกียรติประจำปี ๒๕๖๕ แด่คุณพันธุ์ศักดิ์ จักกะพาก

    ทีมงานชมรมคนรักศรีราชาโดย คุณอดิศักดิ์ ศิรานันท์ ผู้ก่อตั้งชมรมฯ คุณสมวุฒิ สุนทรวิจิตร ประธานชมรมฯ มิสสมนึก สุทธิถวิล ที่ปรึกษาชมรมฯ คุณวิธาน เมืองศรีนุ่น คุณวิชัย จันทร์เปรม มอบโล่เชิดชูเกียรติประจำปี ๒๕๖๕ แด่คุณพันธุ์ศักดิ์ จักกะพาก ศรีศิลปิน คนดี คนเด่น คนเก่งศรีราชา ผู้มีคุณูปการทางศิลปวัฒนธรรม สาขาพฤกษศิลป์ ระดับนานาชาติ และสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยตลอดมา
 
    ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย ดลบันดาลให้คุณพันธุ์ศักดิ์ จักกะพาก และครอบครัว ถึงพร้อมด้วยสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสืบไป
 

 

Visitors: 66,553