รถสกายแล็บ

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2564 ทีมชมรมคนรักศรีราชา โดยคุณสมวุฒิ สุนทรวิจิตร ประธานชมรมฯ, คุณอดิศักดิ์ ศิรานันท์ ผู้ก่อตั้งฯ และมิสสมนึก สุทธิถวิล ประธานที่ปรึกษาฯ ได้เข้าพบคุณสาคร และคุณเฉลา เจริญสันติสุข ที่ SC AUTO (ร้านวัฒนาการช่างเดิม) เพื่อเก็บข้อมูลเรื่อง รถสามล้อใช้เครื่องรถยนต์ (รถสกายแล็บ) ซึ่งคุณสาคร (พี่ติ๊ด) เป็นผู้ออกแบบและสร้างเป็นเจ้าแรกของประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2516 เพื่อใช้วิ่งเป็นรถรับจ้างรับ-ส่ง ผู้คนภายในศรีราชา
ทางทีมงานได้รับทราบความเป็นมาและเกร็ดประวัติมากมาย ทั้งการสู้ชีวิตจากศูนย์ของคุณสาครและเบื้องหลังความสำเร็จของรถสกายแล็บที่โด่งดังไปทั่วประเทศ
รายละเอียดต่างๆ จะตีพิมพ์ในปฏิทินปี 2565 ว่าด้วยเรื่อง “ศรีราชาคมนาคม”

Visitors: 43,179