สัมภาษณ์ เก็บข้อมูลรถสกายแล็บ

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2564 ทีมชมรมคนรักศรีราชา โดยคุณสมวุฒิ สุนทรวิจิตร ประธานชมรมฯ, คุณอดิศักดิ์ ศิรานันท์ ผู้ก่อตั้งฯ และมิสสมนึก สุทธิถวิล ประธานที่ปรึกษาฯ ได้เข้าพบคุณสาคร และคุณเฉลา เจริญสันติสุข ที่ SC AUTO (ร้านวัฒนาการช่างเดิม) (พี่ติ๊ด) เป็นผู้ออกแบบและสร้างเป็นเจ้าแรกของประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2516 เพื่อใช้วิ่งเป็นรถรับจ้างรับ-ส่ง ผู้คนภายในศรีราชา
ทางทีมงานได้รับทราบความเป็นมาและเกร็ดประวัติมากมาย ทั้งการสู้ชีวิตจากศูนย์ของคุณสาครและเบื้องหลังความสำเร็จของรถสกายแล็บที่โด่งดังไปทั่วประเทศ
รายละเอียดต่างๆ จะตีพิมพ์ในปฏิทินปี 2565 ว่าด้วยเรื่อง “ศรีราชาคมนาคม”

 

 

 

Visitors: 64,752