ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของคุณอนันต์ สิริสันต์

ทางชมรมคนรักศรีราชา ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของ MR.PETER LARSEN (นายอนันต์ สิริสันต์) บุตรของคุณยอห์น ลาร์สันต์ ผู้บุกเบิกและก่อตั้งโรงเรียนดาราสมุทร

MR.PETER LARSEN (นายอนันต์ สิริสันต์) ได้เคยสนับสนุนข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของโรงเรียนดาราสมุทร ในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษาสำคัญแห่งหนึ่งของท้องถิ่นศรีราชา และได้ร่วมงานเป็นเกียรติเป็นวิทยากรเสวนาชมรมคนรักศรีราชา หัวข้อ " 12 โรงเรียนในอดีต" ในปีพ.ศ.2560

ท่านเคยดำรงตำแหน่งนายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA : ASSOCIATION OF THAI TRAVEL AGENTS)

นับว่าท่านได้มีคุณูปการอุทิศตนเป็นปูชนียบุคคลของท้องถิ่นและมีส่วนอำนวยประโยชน์ในด้านต่างๆ กับประเทศเป็นอย่างมาก

ในโอกาสนี้ ทางชมรมคนรักศรีราชา ขอสดุดีและแสดงความเสียใจ ต่อการจากไปของท่านในครั้งนี้

Visitors: 66,544