มอบโล่เชิดชูเกียรติประจำปี ๒๕๖๕ แด่คุณโกสุม กองกูด

ชมรมคนรักศรีราชาโดย คุณอดิศักดิ์ ศิรานันท์ ผู้ก่อตั้งชมรมฯ คุณสมวุฒิ สุนทรวิจิตร ประธานชมรมฯ และมิสสมนึก สุทธิถวิล ที่ปรึกษาชมรมฯ มอบโล่เชิดชูเกียรติประจำปี ๒๕๖๕ แด่คุณโกสุม กองกูด ศรีศิลปินท้องถิ่นศรีราชา ผู้มีคุณูปการทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น สาขาวรรณศิลป์ และจิตสาธารณะอุทิศตนเพื่อประโยชน์ต่อสังคมมาโดยตลอด
ทั้งนี้คุณโกสุม กองกูด ได้กรุณามอบเงินสมทบแก่ชมรมคนรักศรีราชา ให้ใช้ประโยชน์เพื่อสนับสนุนกิจกรรรมต่างๆของทางชมรมฯ อีกด้วย ขอกราบขอบพระคุณท่านมา ณ โอกาสนี้
 
ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย ดลบันดาลให้คุณโกสุม กองกูด และครอบครัว ถึงพร้อมด้วยสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสืบไป ❤️
 
 
Visitors: 64,751