ให้สัมภาษณ์รายการ วิถีชุมชนคนสร้างเมือง

ชมรมคนรักศรีราชา โดย คุณสมวุฒิ สุนทรวิจิตร ประธานชมรมคนรักศรีราชา มิสสมนึก สุทธิถวิล ที่ปรึกษาฯ ให้สัมภาษณ์เรื่องความเป็นมา ความประทับใจ และกิจกรรมต่างๆ ของทีมงานชมรมฯ เพื่อบันทึกประวัติศาสตร์บุคคล ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ฯลฯ
และเชิดชูเกียรติศิลปินที่มีผลงานเป็นคุณูปการแก่ชุมชนด้วยความสามารถและจิตสาธารณะเป็นที่ปรากฏ สมตามเจตนารมณ์ของคณะผู้ก่อตั้ง
ในรายการ วิถีชุมชนคนสร้างเมือง เมื่อวันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564 ณ มุมนิทรรศการชมรมคนรักศรีราชา ภายในห้างศูนย์นักเรียนกรุ๊ป
ชมรมคนรักศรีราชาจะประกาศวัน-เวลาการออกอากาศ และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ให้เพื่อนสมาชิกที่สนใจ ได้ติดตามรับชมในลำดับต่อไป 
 
ขอขอบคุณทีมงาน รายการ
วิถีชุมชนคนสร้างเมือง
คุณสยุมพร บุญเกิด และ คุณปภินวิช ศรีสรวล
Visitors: 64,749