มอบโล่เชิดชูเกียรติ แด่ พระสังฆราชกิตติคุณ ลอเรนซ์ เทียนชัย สมานจิต

ชมรมคนรักศรีราชาโดย คุณอดิศักดิ์ ศิรานันท์ ผู้ก่อตั้งชมรมฯ คุณสมวุฒิ สุนทรวิจิตร ประธานชมรมฯ และมิสสมนึก สุทธิถวิล ที่ปรึกษาชมรมฯ มอบโล่เชิดชูเกียรติประจำปี ๒๕๖๕ แด่ พระสังฆราชกิตติคุณ ลอเรนซ์ เทียนชัย สมานจิต ผู้มีคุณูปการทางการศึกษาและกิจการเพื่อศาสนจักร
 
ขอความรักความเมตตาสูงสุดแห่งพระเป็นเจ้าจงอำนวยพรให้ท่านสังฆราช เทียนชัย ถึงพร้อมด้วยความสุข ความเจริญ มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์สืบไป
 
Visitors: 66,543