บุตรสาว-บุตรชาย ของคุณสมพงษ์ สมวงษ์ มอบภาพสะสมให้ชมรมคนรักศรีราชา

คุณกนกพร และแพทย์จีนสพล สมวงษ์ บุตรสาว-บุตรชาย ของคุณสมพงษ์ สมวงษ์ *ผู้มีคุณูปการต่อชมรมคนรักศรีราชาและชาวศรีราชา ได้นำภาพบันทึกชุมชนศรีราชาในอดีต ซึ่งเป็นผลงานภาพที่คุณสมพงษ์ได้บันทึก เก็บสะสมไว้ มามอบให้ทางชมรมคนรักศรีราชา โดยคุณอดิศักดิ์ ศิรานันท์ ผู้ก่อตั้งชมรมคนรักศรีราชา เป็นผู้รับมอบ

ทางชมรมคนรักศรีราชา จะได้รวบรวม เก็บรักษาภาพที่รับมอบนี้ นำมาประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ชาวศรีราชาให้รับทราบในโอกาสต่อไป ซึ่งภ่าพทุกภาพนับเป็นหลักฐานอันทรงคุณค่าเชิงบันทึกประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเป็นอย่างมาก

ขอขอบคุณคุณกนกพร และแพทย์จีนสพล สมวงษ์ เป็นอย่างยิ่ง มา ณ โอกาสนี้
#ชมรมคนรักศรีราชา

Visitors: 64,752