โรงเรียนสุขธรรมนิยมวิทยา

โรงเรียนสุขธรรมนิยมวิทยา(ส.ว.)

         ย้อนไปเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๙  นางสำเร็จ ดำรงหัด เปิดโรงเรียนอนุบาล ชื่อ อนุบาลเขาฉลาก เช่าที่บริเวณบ้านบุญสร้าง (ตรงข้ามค่ายลูกเสือวชิราวุธในปัจจุบัน) ดำเนินกิจการ  จนในปีพ.ศ. ๒๕๐๕  ได้ขายกิจการโรงเรียนต่อให้ครูประเสริฐ  สุขธรรมนิยม  ซึ่งเคยเป็นครูใหญ่หลายโรงเรียนในจังหวัดชลบุรี เช่น โรงเรียนวัดเนินสุทธาวาส โรงเรียนวัดโพธิ์ และเป็นนายกสมาคมครูเมืองชลบุรี    และครูประเสริฐ ก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนสวนสวรรค์  

         จนในปี พ.ศ ๒๕๐๖  ครูประเสริฐซื้อที่ดินที่อยู่ฝั่งตรงข้าม พื้นที่ประมาณ ๖ ไร่  โรงเรียนจึงย้ายข้ามฝั่งมาอยู่บริเวณข้างค่ายลูกเสือวชิราวุธ และตั้งชื่อใหม่เป็น “โรงเรียนสุขธรรมนิยมวิทยา”  สร้างเป็นอาคารไม้ ๒ ชั้น ๑ หลัง และ อาคารไม้ ๑ ชั้น ๔ หลัง  เปิดสอนระดับอนุบาล-ประถมศึกษา   ช่วงเริ่มต้นเก็บค่าเทอมเพียงแค่ ๖๐ บาท  มีโปรโมชั่นสมัครเรียน ๓ คน ฟรี ๑ คน  (ใครไม่มีก็ให้เรียนฟรี)) เมื่อมีเด็กมากขึ้นเรื่อยๆ   ในปี ๒๕๑๓ จึงขยายชั้นเรียนเพิ่ม  มศ.๑ – มศ.๓   ช่วงเด็กมากที่สุด มีถึงประมาณ ๕๐๐ คน 

         ต่อมาในปี ๒๕๑๕  ครูประเสริฐ ถึงแก่กรรม (พ.ศ.๒๔๖๙-๒๕๑๕)  ลูกๆ ก็เข้ามาดำเนินกิจการโรงเรียนต่อจากพ่อ  มีครูดวงเดือน เป็นผู้รับใบอนุญาตแทน  ครูดุษฎี เป็นผู้จัดการโรงเรียน และ  ครูมณีรัตน์ เป็นครูใหญ่    ลูกๆ ทุกคนเมื่อจบมา ก็มารับหน้าที่เป็นครู สอนที่โรงเรียนสุขธรรม ทั้ง ๖ คน  (ดวงเดือน ดุษฎี มณีรัตน์ อรรถสิทธิ์ เทิดศักดิ์ นฤมล)โดยมีคุณแม่ดารา สุขธรรมนิยม (เจ้าของร้านทองดาราพรชลบุรี) ให้การสนับสนุนโรงเรียนมาตลอด

        ประมาณปี ๒๕๑๙  โรงเรียนยุบระดับชั้นมัธยมต้น เนื่องจากครูไม่พอ  เหลือเพียงชั้น อนุบาล จนถึงประถมปลาย   จนถึงวาระที่โรงเรียนดำเนินกิจการมาถึงปีที่  ๔๒   ในปี พ.ศ. ๒๕๔๗  ครูมณีรัตน์ และพี่น้อง  ได้ตัดสินใจปิดกิจการโรงเรียนลง  เนื่องจากมีความตั้งใจจะกลับมาดูแลแม่ที่อายุมาก  และดูแลกิจการร้านดาราพร (ร้านทำทองเก่าแก่) ที่ชลบุรี  โดยก่อนจะปิดโรงเรียน ทางครูได้พานักเรียนไปฝากตามโรงเรียนต่างๆ   แต่นักเรียนก็ไม่ยอมไปเรียนที่ใหม่ เช้ามาก็ยังมาโรงเรียนกันเหมือนเดิม  เป็นความผูกพันของเด็กๆที่มีต่อโรงเรียน  ที่ถึงแม้จะเป็นเพียงโรงเรียนเล็กๆ  แต่ก็มีเรื่องราวที่ประทับใจมากมายให้เล่าขาน

        ในวันนี้ โรงเรียนสุขธรรมนิยมวิทยา จะไม่มีแล้ว เหลือเพียงชื่อในตำนาน แต่ครอบครัวสุขธรรมนิยม ยังคงเก็บรักษาโรงเรียนเอาไว้ ป้ายหน้าโรงเรียน  อาคารเรียนไม้  เสาธง บ่อน้ำ ฯลฯ ยังคงอยู่เหมือนเดิม

        แม้ว่าจะเป็นโรงเรียนราษฎร์แต่ด้วยจิตวิญญาณของครูประเสริฐ และครอบครัวสุขธรรมนิยม ได้สร้างนักเรียนดีและเก่งไว้มากมาย ด้วยการเรียนการสอนที่ใส่ใจนักเรียนดุจลูกหลานของตน

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • ในสมัยนั้น โรงเรียนสวนสวรรค์ มีแต่เด็กๆ อยากมาเรียน เพราะอยู่ติดทะเล มีกระดานเลื่อน มีสนามเด็กเล่น
  • โรงเรียนจะมีรถรับส่ง หนึ่งในนั้นคือรถของป้าศรี ออสตินคันสีเหลืองสดใส
  • มีตาน้ำ จึงทำบ่อน้ำเอาไว้ใช้ และทำระบบเก็บน้ำฝนไว้ตลอดปี ไม่ต้องพึ่งน้ำปะปาแม้แต่น้อย
  • บรรยากาศโรงเรียนร่มรื่นมาก มีสวนผลไม้นานาชนิดภายในโรงเรียน
Visitors: 66,552