โรงเรียนวัดศรีมหาราชา

โรงเรียนวัดศรีมหาราชา

      ในอดีตประมาณปี พ.ศ. ๒๔๗๑  ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีมหาราชา ได้เปิดการเรียนการสอนหนังสือให้กับเด็กๆ ละแวกนั้น มีครูเหรียญทอง จักกะพาก และ ครูต๋อ สร้อยศรี จันทร์นิ่ม ดูแลสอนหนังสือให้กับเด็กๆ   ตั้งชื่อโรงเรียนตามชื่อวัด ว่า “โรงเรียนวัดศรีมหาราชา” เปิดสอนชั้นป.เตรียม - ป.๒ และเนื่องจากอาศัยศาลาวัดเป็นโรงเรียน วันไหนที่ทางวัดต้องใช้ศาลาจัดงานศพ รวมทั้ง วันโกน วันพระ เด็กก็ต้องหยุดเรียนไปด้วย   ในสมัยแรกนั้นเด็กที่มาเรียนมีน้อย เพราะชาวบ้านยังไม่สนใจการศึกษามากนัก ครูจึงต้องไปหาเกณฑ์เด็กตามบ้านเพื่อมาเข้าเรียน

       จนกระทั่งในสมัยที่หลวงพ่อผิว พระครูปริยัติวราทร มาเป็นเจ้าอาวาส (พ.ศ. ๒๔๘๖) ท่านเห็นความสำคัญต่อการศึกษาเป็นอย่างมาก  ท่านได้ให้การอุปภัมภ์ทางโรงเรียนมาโดยตลอด มีดำริที่จะสร้างโรงเรียนประชาบาลวัดศรีมหาราชาขึ้น และสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๖  ด้วยเงินของกระทรวงศึกษาและเงินจากผู้มีจิตศรัทธาอีก สร้างเป็นอาคารไม้ ๒ ชั้น มีมุขยื่นทางด้านหน้า หลังคามุงกระเบื้องแบบ “วิบูลย์ศรี” สอนระดับชั้น ป.๑-ป.๔  มีนายทองเติม วิทยาคม เป็นครูใหญ่

        ต่อมา ก็ได้สร้างโรงอาหารเด็กนักเรียน ในปี พ.ศ. ๒๕๐๐ เป็นอาคารชั้นเดียวก่ออิฐสูง  สร้างชิดอาคารโรงเรียนทางทิศใต้ โดยทุนรัฐบาล และทางวัดจัดสมทบ และในปี พ.ศ. ๒๕๐๑ ทางเทศบาลตำบลศรีราชา ได้อนุมัติงบสร้างโรงเรียนต่อออกไปอีกด้านหนึ่ง โรงเรียนประชาบาลหลังนี้นับเป็นคุณูปการของหลวงพ่อผิวที่มีต่อชาวศรีราชาอย่างมากในปี ๒๕๐๓ ทางกระทรวงศึกษาธิการ ได้ขนานนามโรงเรียนว่า “โรงเรียนวัดศรีมหาราชา (ปริยัติวราทรนุกูล)”

       ในปี ๒๕๐๖  ทางกระทรวงศึกษาได้โอนโรงเรียนให้อยู่ในความดูแลของเทศบาล จึงเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนเทศบาลวัดศรีมหาราชา (ปริยัติวราทร)  มีนายสังเวียน ศรีชลายนต์ เป็นครูใหญ่

       และในปี พ.ศ. ๒๕๑๘ ทางหลวงพ่อผิว และเทศบาลสมัยนายกหอม (นายมนัส ชะอุ่ม) เห็นตรงกันว่าสถานที่เดิมในวัดคับแคบ เวลามีงานศพ กิจกรรม โรงเรียนก็ต้องหยุด  จึงให้ย้ายโรงเรียนไปตั้งและทำการสอนที่ทุ่งตะกาดชายทะเล โดยทางเทศบาล ได้ไปปลูกสร้างให้ใหม่ อยู่ใกล้กับโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีราชา (ศรีราชาชนประสิทธิ์)

       จนเมื่อวันที่  ๑   พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๔๔  ทางเทศบาลฯ สมัยนายกปื๊ด (นายฉัตรชัย ทิมกระจ่าง) ได้มีนโยบายรวมโรงเรียนเทศบาลวัดศรีมหาราชา กับ โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีราชา ให้เป็นโรงเรียนเดียวกัน ใช้ชื่อว่า “โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา” โดยมี ผอ.อรุณ ทองปาน เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนคนแรก

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • ปี ๒๕๓๔ สมัย ผอ.อรุณ ทองปาน วงดุริยางค์ของโรงเรียนโด่งดังมาก มี อ.จรัส วงศ์ชนะ เป็นผู้ฝึกสอน  แสดงในงานประเพณีท้องถิ่นแทบทุกงาน 
  • กีฬาปิงปอง และกรีฑา (ประเภทลู่) โดดเด่นระดับประเทศ คว้าเหรียณทองได้หลายรายการ
  • โรงเรียนวัดศรีมหาราชา เป็นโรงเรียนของชุมชน ที่เปิดโอกาสให้เด็กที่ขาดโอกาสทางการศึกษาได้เข้าเรียนโดยไม่ต้องสอบคัดเลือก
  • ในปี ๒๕๓๘  ทางโรงเรียนจัดตั้งห้องเรียนเด็กพิเศษ ออทิสติก เพื่อช่วยเหลือผู้ปกครอง
Visitors: 64,752