โรงเรียนดุษฎีหรรษา

โรงเรียนดุษฎีหรรษา (ด.ษ.)

    ปลายปี พ.ศ ๒๔๙๗  มาสเตอร์ราตรี ศิษฏิวงศ์ (พ.ศ.๒๔๖๓-๒๕๕๔) ซึ่งขณะนั้นเป็นครูสออยู่อัสสัมชัญศรีราชา มีความคิดอยากเปิดโรงเรียนอนุบาลเล็กๆ ขึ้นที่ศรีราชา  จึงปรึกษากับนางอรุณ ศิษฏิวงศ์ (ภรรยา)  ซึ่งเคยเป็นครูโรงเรียนเอกชนที่กรุงเทพฯ  นางอรุณก็เห็นดีเห็นชอบด้วย มาสเตอร์ราตรี จึงเช่าบ้านหลังหนึ่งอยู่แถวบ้านใน ติดชายทะเล ใกล้ รพ.สมเด็จฯ ซึ่งเป็นของนายกิตติ อินทวงศ์ เปิดรับเลี้ยงเด็กเล็กยังไม่ได้ขอจัดตั้งเป็นโรงเรียน 

   เมื่อเด็กมากขึ้น  มาสเตอร์ราตรีก็หาสถานที่ใหม่ มาได้บ้านที่ถนนสุขุมวิทใกล้โรงไม้ขีด  (ปัจจุบันคือรัตนประดิษฐ์ค้าไม้) ซึ่งเป็นบ้านของครูเหรียญทอง จักกะพาก ในช่วงนี้เองก็ได้ขออนุญาตจัดตั้งเป็นโรงเรียน เมื่อวันที่ ๒๙มีนาคม ๒๔๙๙ ใช้ชื่อว่า โรงเรียนอนุบาลหรรษา เปิดสอนชั้นอนุบาล ๑-๒ ถือเป็นโรงเรียนอนุบาลแห่งแรกของศรีราชา  มีนายฉลวย ดีโสภณเป็นครูใหญ่

   และประมาณ ปี พ.ศ.๒๕๐๑  ได้ย้ายโรงเรียนอีกครั้งมาเช่าอยู่ที่บ้านอีกหลังหนึ่งใกล้กับที่อยู่เดิม ชื่อบ้านผาไผ่ ของตระกูลสมบัติศิริ  มีสถานที่กว้างใหญ่ขึ้น พื้นที่ประมาณ ๔ ไร่ ด้านหน้าติดถนนสุขุมวิท เพื่อรองรับกับนักเรียนที่มากขึ้น และได้ขออนุญาตเปลี่ยนจากโรงเรียนอนุบาลหรรษา เป็น “โรงเรียนดุษฎีหรรษา” เมื่อวันที่ ๑๖ ก.ย. ๒๕๐๑ ขยายชั้นเรียนจากอนุบาลเป็นระดับประถม

    ในปี พ.ศ. ๒๕๐๒ มาสเตอร์ราตรีจึงได้ลาออก จากอัสสัมชัญศรีราชา มาเป็นครูใหญ่ที่โรงเรียนดุษฎีหรรษา  การเรียนการสอนพัฒนามากยิ่งขึ้น มาสเตอร์ราตรีนำแนวการสอนของอัสสัมชัญมาใช้ เน้นการสอนภาษาอังกฤษ  พ.ศ. ๒๕๐๗ ลูกสาว ครูชูลาภ ชมรัตน์ (ศิษฏิวงศ์) เข้ามาช่วยดำเนินกิจการ ส่วนนางอรุณ (ภรรยา) ทำหน้าที่ผู้จัดการโรงเรียน จนในปี ๒๕๐๘ ขยายชั้นเรียนถึงระดับชั้น มศ.๓    มีอาคารเรียน ๓ อาคาร  ครูที่เริ่มจาก ๓คน  จนมีถึง ๔๐  กว่าคน  ช่วงที่มีนักเรียนมากที่สุดถึง ๑,๓๐๐ คน

    คุณภาพการสอนของที่นี่ วัดได้จากเด็กไปสอบเข้าต่อโรงเรียนอื่นๆ ได้เป็นจำนวนมาก ทำให้โรงเรียนมีชื่อเสียงพอสมควร

    ทำเลที่ตั้งของโรงเรียนถือเป็นทำเลทองในสมัยนั้น มีนักธุรกิจต้องการหลายคน ซึ่งทางโรงเรียนได้รับความกรุณาให้ประกอบกิจการเรื่อยมา ในช่วงหลังเริ่มมีอาคารพานิชย์สร้างขึ้นโดยรอบ จนประมาณ พ.ศ. ๒๕๒๔  ทางโรงเรียนเห็นว่า ถึงเวลาที่จะต้องปิดตัวลง จึงทยอยปิดตัวลงปีละชั้น  จนในที่สุดโรงเรียนปิดกิจการ เมื่อสิ้นปีการศึกษา ๒๕๒๖  รวมระยะเวลา ๒๗ ปี 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • ที่ตั้งโรงเรียนดุษฎีหรรษา ปัจจุบันคืออาคารพานิชย์ศรีราชาแลนด์ ๑
  • ความทรงจำที่ประทับของศิษย์เก่าที่มีต่อโรงเรียน คือบรรยากาศธรรมชาติ โรงเรียนชายทุ่ง ที่มีต้นนุ่นใหญ่อยู่หน้าโรงเรียน มีกอไผ่  ต้นมะม่วง ดงหมามุ่ย  หลังโรงเรียน มีภูเขา มีคลอง  มีทุ่งนา มีฟาร์มวัว ของชาวบ้านอยู่ใกล้กัน 
Visitors: 66,542