โรงเรียนดวงมณี

โรงเรียนดวงมณี (ด.ม.)

      จุดเริ่มต้นของโรงเรียนดวงมณี จากโรงเรียนเด็กเล็กก่อนวัยเรียน  ชื่อ อนุบาลดวงมณี ของนางมณี เลิศไพลิน  ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๒   เปิดทำการสอนครั้งแรกที่อาคารไม้ ใกล้ปากซอยดวงมณี  เป็นอาคารไม้ชั้นเดียว ๒ ห้องเรียน สอนระดับอนุบาล  โดยมีนายหมั่น รัตนพลแสน เป็นครูใหญ่คนแรก    จนในปี พ.ศ.๒๕๐๗  นางมณี เลิศไพลิน   ได้ขอเปลี่ยนแปลงกิจการอนุบาลดวงมณี เป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา เปิดสอนระดับอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๗  และเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนดวงมณี”  จากนั้นได้ย้ายที่ตั้งโรงเรียนถัดจากโรงเรียนเดิมมาประมาณ ๑๐๐ เมตร  (ณ ที่ตั้งปัจจุบัน)   ซึ่งนางมณีเช่าที่ดินจากนายเซี้ยง ขจรไชยกุล เนื้อที่ ๒ ไร่เศษ  ขณะนั้นมีนักเรียนประมาณ ๑๗๕ คน    ครู ๘ คน

      หลังจากย้ายที่ตั้งมาได้เพียง ๒ ปี  วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๙  นางมณีได้โอนกิจการต่อให้ มาสเตอร์สนิท อภิชาตเธียรโกวิท  ซึ่งเดิมเป็นครูใหญ่โรงเรียนดาราสมุทร (พ.ศ.๒๕๐๑-๒๕๐๘) 

      ในช่วงแรกที่มาสเตอร์สนิททำกิจการโรงเรียนดวงมณี ต้องฝ่าฟันกับความยากลำบากมากมาย เนื่องจากมีเงินทุนน้อย และตอนนั้นที่ซื้อกิจการมาโรงเรียนมีเพียงอาคารเรียนไม้ ที่ยังสร้างไม่เสร็จเพียงหลังเดียว ต้องค่อยๆต่อเติม และสร้างเพิ่ม  

      ส่วนค่าเทอมในสมัยนั้นเก็บเป็นรายเดือนเดือนละ ๓๐ บาท แต่ก็ยังประสบปัญหาผู้ปกครองไม่ค่อยมีจ่าย  มาสเตอร์จึงต้องใช้วิธีเดินเก็บเองตามบ้าน   และยังจัดให้มีครูคอยเดินรับส่งเด็กไปกลับโรงเรียนทุกวัน  กิจการเติบโตเรื่อยมา แม้จะเป็นโรงเรียนเล็กๆ แต่ด้วยความทุ่มเท ตั้งใจจริงของผู้บริหารและคณะครู ทำให้ชาวศรีราชาให้ความไว้วางใจส่งลูกหลานมาเรียนเป็นจำนวนมากขึ้น

      แต่ในปี พ.ศ. ๒๕๒๘  ทางโรงเรียนก็ต้องประสบปัญหาใหญ่อีกครั้ง เมื่อทายาทเจ้าของที่ดินที่ทางโรงเรียนเช่าอยู่ ต้องการขายที่ดินผืนนี้ มาสเตอร์สนิทจึงต้องหากู้เงินธนาคารเพื่อมาซื้อที่ดิน โรงเรียนดวงมณีจึงมีต่อเรื่อยมา  

      พ.ศ ๒๕๒๙ นางมนัสนันท์ จันทรภัทร(อภิชาตเธียรโกวิท) ลูกสาวคนโตของมาสเตอร์สนิท ตัดสินใจมาช่วยพ่อพัฒนาโรงเรียน เริ่มจากมาเป็นครูพิเศษ สอนภาษาอังกฤษ  เป็นผู้ช่วยฝ่ายธุรการ การเงิน  จนในปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ก็มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ถึงปัจจุบัน โรงเรียนมีการพัฒนาทั้งด้านวิชาการ สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยเทียบเท่าโรงเรียนใหญ่ๆ

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • ปัจจุบันโรงเรียนดวงมณี มีนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖รวมกว่า ๘๐๐คนครู ... คน มีอาคารเรียนทันสมัย คือ อาคาร ๔๐ ปี และ อาคาร ๕๐ ปี ที่ชาวดวงมณีต่างภูมิใจ
  • เมื่อถามถึงความประทับใจของศิษย์เก่า แทบทุกคนจะพูดถึง ความดุ และความเข้มงวดของมาสเตอร์สนิท ที่นักเรียนหลายคนกลัวมาก แต่นี่เองที่หล่อหลอมให้นักเรียนของดวงมณีเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี มีความรู้ความสามารถมายมายอยู่ในสังคม
Visitors: 63,759