โรงเรียนอนุบาลเบญจวิทยา

โรงเรียนอนุบาลเบญจวิทยา

       เริ่มต้นจาก มาสเตอร์ชวลิต สาครสินธุ์  สอนอยู่ที่โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา และได้รู้จักกับบ้านจันทร์สว่าง รับเลี้ยงเด็กเล็ก ซึ่งติดต่อคุณชวลิตให้เช่าบ้าน และรับดูแลเด็กต่อ  คุณชวลิตจึงย้ายครอบครัวจากกรุงเทพมาอยู่ศรีราชา ประมาณปี ๒๔๙๗  โดยพี่สาว ครูเบญจมาศ สาครสินธุ์ (ครูเบญ) ก็ย้ายตามมาด้วย  ทั้งสองท่านจึงมีความคิดที่จะเปิดโรงเรียนอนุบาลขึ้น  เพราะครูเบญ มีประสบการณ์เคยเป็นครูสอนโรงเรียนที่กรุงเทพมาก่อน

       ประมาณปี พ.ศ. ๒๕๐๒  จึงซื้อบ้านหลังนี้ และดำเนินการขอจดทะเบียนเป็นโรงเรียนอนุบาล  โดยใช้ชื่อว่า อนุบาลเบญจวิทยาคม  ถือเป็นโรงเรียนอนุบาลโดยเฉพาะแห่งแรกๆ ของศรีราชา เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล ๑ และ อนุบาล ๒  มีครูเบญจมาศ เป็นครูใหญ่

       โรงเรียนอนุบาลเบญจวิทยาคม  มีแนวคิดการเรียนการสอนที่ทันสมัยมากในสมัยนั้น  เน้นการสอนให้เด็กคิดเป็น  ส่งเสริมให้เด็กทำกิจกรรม  ทำให้เด็กกล้าแสดงออก และเริ่มสอนภาษาอังกฤษตั้งแต่อนุบาล ๑  ทำให้เด็กที่เรียนที่นี่ส่วนใหญ่จะได้รับการเข้าเรียนต่อชั้นประถมที่ โรงเรียนอัสสัมชัญ  โรงเรียนวจนคาม / เซนต์ปอลคอนแวนต์  โรงเรียนดาราสมุทร  เพราะมีพื้นฐานภาษาอังกฤษที่ดี  และมีความกล้าแสดงออก

       เครื่องแบบของโรงเรียน ก็ถือว่าเป็นโรงเรียนที่โดดเด่นไม่เหมือนใคร ช่วงแรกบางปีครูเบญออกแบบให้ใส่กระโปรงสีเหลืองก็มี  อย่างล่าสุดเครื่องแบบอนุบาลของโรงเรียนนี้ เป็นเสื้อกุ๊นแขน มีเข็มขัดสีขาวคาดเอวด้วย

ครูเบญ และ มาสเตอร์ชวลิต สาครสินธุ์ นอกจากจะเป็นครูแล้ว ยังเป็นที่รู้จักของคนศรีราชา โดดเด่นเรื่องการเต้นลีลาศเก่ง  ออกงานสังคม งานประจำอำเภอ เป็นประจำ

จนประมาณช่วงปี พ.ศ. ๒๕๓๕-๒๕๓๖  ครูเบญอายุมากขึ้น และ ต้องการพักผ่อน โรงเรียนอนุบาลเบญจวิทยาคมจึงเลิกกิจการไป  รวมระยะเวลาเปิดกิจการโรงเรียนประมาณ ๓๕ ปี

 

 

 ข้อมูลเพิ่มเติม

  • อยู่บริเวณหลังร้านสะพรั่งภัณฑ์ มีซอยแคบๆ เป็นทางเข้า  
  • ในสมัยนั้นผู้ปกครองส่วนใหญ่ต้องจองคิวเพื่อส่งลูกมาเรียนที่นี่  จากเริ่มต้นมีเด็กเพียง ๑๕ คน ก็เพิ่มขึ้นสูงสุดถึง ๙๐ คน  แต่เนื่องจากโรงเรียนมีพื้นที่เล็กมาก จึงไม่สามารถรับเด็กได้มากกว่านี้  โดยมีครูทั้งหมด ๔ คน และ ครูผู้ช่วยอีก ๔ คน 
  • ปัจจุบันโรงเรียนได้รื้อไปแล้ว กำลังก่อสร้างเป็นอพาร์ตเม้นท์ให้เช่า
Visitors: 64,753