โรงงานที่นอนสายรุ้ง

โรงงานที่นอนสายรุ้ง

     โรงงานที่นอนสายรุ้งของบริษัทศรีมหาราชา ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.๒๕๐๖ ในพื้นที่ของบริษัทศรีมหาราชาเดิม   ผลิตเบาะที่นอนโดยใช้ใยมะพร้าวและน้ำยางพาราเป็นวัตถุดิบชื่อว่า “ผลิตภัณฑ์สายรุ้ง”  มี นายฟั้น แซ้อ๊า   ควบคุมกิจการโรงงาน    กิจการเป็นไปได้ด้วยดี   ดำเนินกิจการ อยู่จนกระทั่งพื้นที่ของบริษัทศรีมหาราชาถูกขายให้กับเสี่ยฮวด ก่อนปี พ.ศ. ๒๕๓๒   โรงงานที่นอนสายรุ้งจึงได้ย้ายไปอยู่ที่หมู่บ้านโค้งดารา  หมู่๖  ตำบลหนองขาม   อำเภอศรีราชา    โดยขออนุญาตก่อสร้างอาคารในปี ๒๕๓๒   และเปิดกิจการในปี  ๒๕๓๔    บนพื้นที่เกือบ ๔๐๐ ไร่   ซึ่งเดิมเป็นสวนป่ายูคาลิปตัสของบริษัท   ภายในพื้นที่ มีทั้งอาคารสำนักงาน   อาคารโรงงาน   สวนยาง  โรงงานปั่นแยกน้ำยาง  บ้านพักคนงาน    สระน้ำขนาดใหญ่  เตาพลังงาน   ฯลฯ  เป็นโรงงานที่ครบวงจรและทันสมัย 

      จนกระทั่งในวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙  ทางทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ตัดสินใจปิดกิจการโรงงานที่นอนสายรุ้ง เป็นการปิดตำนานบริษัทศรีมหาราชา จำกัด   บริษัทแห่งแรกในภาคตะวันออก

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • อนุสาวรีย์ท่านจอมพลมหาอำมาตย์เอกเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี ผู้ก่อตั้งบริษัทศรีมหาราชา และอำเภอศรีราชา ที่ประดิษฐาน อยู่ที่โรงงานสายรุ้ง  สร้างเมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๒๖ และ อัญเชิญมาประดิษฐาน ณ สถานที่ปัจจุบัน เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๓๓ 
  • หลังจากโรงงานสายรุ้งปิดกิจการ ทางทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ได้ขายทรัพย์สินภายในโรงงานทั้งหมด รวมถึงหัวรถจักร ๑ หัว ขายให้ท่านฉัตรชัย ทิมกระจ่าง และ ๒ หัว ขายให้วัดหัวกุญแจ

 

 

 

Visitors: 64,749