โรงงานต่างๆ ภายในพื้นที่

โรงงานต่างๆ ภายในพื้นที่บริษัทศรีมหาราชา

พื้นที่กว่า ๑๔๐ ไร่  ของบริษัทศรีมหาราชา เติบโตก้าวหน้า มีโรงงานต่างๆ ก่อตั้งขึ้นในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

  • พ.ศ. ๒๔๔๓   ท่านเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี  ก่อตั้งโรงเลื่อยขนาดเล็ก    ต่อมาปี ๒๔๔๖   ย้ายโรงเลื่อยมาสร้างบริเวณหลังตึกสำนักงานทรัพย์สิน ถนนเจิมจอมพล   และในปี ๒๔๕๑  สร้างโรงเลื่อยใหม่ที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออก
  • พ.ศ. ๒๕๐๐   สร้างโรงงานเซฟวิ่งบอร์ด  โดยตั้งเป็นบริษัทขึ้นใหม่ ชื่อบริษัทไม้อัดศรีราชา จำกัดผลิตเชฟวิ่งบอร์ดได้วันละ ๒๐ ตัน
  • พ.ศ. ๒๕๐๔   สร้างโรงงานฟินิชชิ่งไลน์  ผลิตทีโกบอร์ด โดยเอาแผ่นเชฟวิ่งบอร์ด มาเคลือบสีและพิมพ์เป็นลวดลาย
  • พ.ศ. ๒๕๐๖   สร้างโรงงานผลิตเบาะที่นอนโดยใช้ใยมะพร้าวเป็นวัตถุดิบชื่อว่า “ผลิตภัณฑ์ที่นอนสายรุ้ง”
  • พ.ศ. ๒๕๐๙    สร้างโรงงานฮาร์ดบอร์ด  เพื่อผลิตแผ่นไฟเบอร์บอร์ดหรือฮาร์ดบอร์ด  งบลงทุนก่อสร้าง ๔๕  ล้านบาทก่อสร้างแล้วเสร็จวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๑๒
  • พ.ศ.  ๒๕๑๓  สร้างโรงงานผลิตประตู-ผนัง   โดยใช้แผ่นไฟเบอร์บอร์ดหรือฮาร์ทบอร์ด กับไม้แปรรูปเป็นวัตถุดิบ  เปิดทำการผลิตในปี พ.ศ. ๒๕๑๔

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทศรีมหาราชา จำกัด

๑.เชฟวิงบอร์ด เอส อาร์ เจ   (Shaving Board)     ๒.  อะคูสติคบอร์ด (Acoustic Board)   ๓.เฟโนบอร์ด (Pheno Board)  

๔. ทีโกบอร์ด(Teako Board)   ๕.เบาะและที่นอนสายรุ้ง   ๖.กาวน้ำลาเทกซ์ตราหัวช้าง  ๗.น้ำยาเคลือบแข็งโอแลกค์

  • บริษัทศรีมหาราชา  ผลิตไฟฟ้าใช้เองภายในโรงงาน มีเตาพลังงานและต้นกำลังสำหรับผลิตกระแสไฟฟ้า และ ทางบริษัทฯ ได้ต่อท่อน้ำมาจากอ่างเก็บน้ำบางพระโดยตรง ไว้ใช้ในโรงงานอีกด้วย

 

 

Visitors: 66,543