ในหลวงรัชกาลที่ ๙ เสด็จบริษัทศรีมหาราชา

ในหลวงรัชกาลที่ ๙ เสด็จบริษัทศรีมหาราชา

     เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๒  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙   เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมชมโรงงานเซฟวิ่งบอร์ด บริษัทศรีมหาราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  โดยมีพลตรี หม่อมทวีวงศ์ถวัลยศักดิ์ (หม่อมราชวงศ์เฉลิมลาภ ทวีวงศ์) ผู้อำนวยการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และ นายวุธ วีระไวทยะ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ของบริษัทศรีมหาราชาจำกัด  ในสมัยนั้น เฝ้ารับเสด็จ  โดยทรงมีพระมหากรุณา เสด็จทรงพระสุหร่ายแก่บรรดาพนักงาน และผู้ที่เข้าเฝ้าทั้งปวง

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • พระตำหนักพัทยา ทางบริษัทศรีมหาราชา สร้างถวายในหลวงรัชกาลที่ ๙ และทุกครั้งที่ท่านเสด็จมาทรงเรือใบ ผู้บริหารของทางบริษัทศรีมหาราชา จะไปเฝ้ารับเสด็จ

 

Visitors: 63,759