วิธีตัดไม้ ลากไม้ออกจากป่า

วิธีตัดไม้ ลากไม้ออกจากป่า

     ท่านเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีได้รับสัมปทานทำป่าไม้กระยาเลย เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๔๑    ขั้นตอนการตัดไม้  เริ่มตั้งแต่ เจ้าหน้าที่ไม้ป่าไม้จะมาสำรวจ กำหนดแปลงให้ตัด   ตีตราไม้ โดยจะใช้เหล็กวงกลมหนา  ตีเลขกำกับลงเป็นไม้แต่ละต้น  เจ้าหน้าที่ป่าไม้ฯ จะนับต้นไม้ที่ต้องคำนวณเงิน ค่าตอไม้ และวัดปริมาณไม้ เพื่อคิดค่าภาคหลวง     บริษัทฯใช้แรงงานคนในการตัดไม้ และใช้ช้างชักลากไม้ หรือ หากไม้มีขนาดใหญ่ช้างลากไม่ไหว  จะใช้วินซ์ สำหรับลากไม้ขึ้นรถยนต์  (WINCH) ออกมาจากป่าสัมปทาน มารวมไว้ที่จุดรวมหมอนไม้ เพื่อรอขนขึ้นรถไฟ นำเข้าโรงเลื่อยบริษัทศรีมหาราชา   และนำไม้เข้าทำการแปรรูปออกจำหน่ายโดยส่งทางเรือเข้าไปขายที่กรุงเทพ

    ในปีพ.ศ. ๒๕๑๔  และพ.ศ. ๒๕๑๗  บริษัทได้รับสัมปทานการทำไม้ที่จังหวัดจันทบุรี  และ ปราจีนบุรี 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • ช้างของบริษัทศรีมหาราชา  นอกจากทำหน้าที่ชักลากไม้แล้ว ยังมีหน้าที่บริการนักท่องเที่ยวอีกด้วย   เนื่องจากในสมัยก่อนทางบริษัทฯ  มีบริการจัดทัวร์เที่ยวป่าศรีราชา  โดยจะพานักท่องเที่ยวโดยสารรถไฟ ไปดูช้างลากซุงที่สถานีรถไฟเฉลิมลาภ นั่งช้างชมป่า ดูการทำไม้  ที่นี่มีช้าง ๓ เชือก ชื่อป้อม พัน และแหว่ง
Visitors: 66,540