ความหมายชื่อสถานีรถไฟ

ความหมายชื่อสถานีรถไฟ

 

สถานีรถไฟบริษัทศรีมหาราชา มี ๗ สถานี  เรียงตามลำดับ จากตัวอำเภอศรีราชาออกไปดังนี้    

๑       สถานีศรีราชา เป็นต้นทางตั้งอยู่ที่หลังโรงเลื่อย ห่างจากถนนสุขุมวิท ประมาณ ๕๐ เมตร

๒       เดิมชื่อ สถานีหนองยายบู่   ภายหลังเปลี่ยนเป็น “สถานีเจิม”

๓       เดิมชื่อ สถานีทับโคบุตร   เปลี่ยนเป็น “สถานีจอมพล” 

๔       เดิมชื่อ สถานี กม.๓๑    เปลี่ยนเป็น  “สถานีเจ้าพระยา”    

๕       เดิมชื่อ สถานีเจ๊กงัก  เปลี่ยนเป็น “สถานีสุรศักดิ์” 

๖        เดิมชื่อระเวิง  เปลี่ยนเป็น “สถานีมนตรี”    

๗       เดิมชื่อชุมนุมกลาง  เปลี่ยนเป็น “สถานีเฉลิมลาภ”

ชื่อสถานีใหม่ เป็นการตั้งเพื่อเทิดกียรติท่านจอมพลเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี นามเดิมว่า  เจิม แสงชูโต   ผู้ให้กำเนิดบริษัทนี้    ส่วนสถานีสุดท้าย สถานีที่ ๗  ชื่อเฉลิมลาภมีความหมายและความสำคัญเพื่อเทิดเกียรติบุคคลของบริษัทฯ  พลตรีหม่อม ทวีวงศ์ ถวัลย์ศักดิ์  ประธานกรรมการของบริษัท    ซึ่งมีนามเดิมว่าหม่อมราชวงศ์เฉลิมลาภ ทวีวงศ์   

 

เกร็ดเสริม

  • ชื่อเดิมของสถานีที่  ๒   ๓    ๖  และ ๗    ตั้งตามชื่อของหมู่บ้านที่สถานีไปสร้างขึ้น   ส่วนสถานีที่ ๔   มีระยะทางห่างจากสถานีต้นทางคือศรีราชา ๓๑  กิโลเมตร  (อยู่ใกล้หมู่บ้านพันเสด็จ)   สำหรับสถานีที่ ๕  มีลำห้วยซึ่งแต่เดิมมีชาวจีนชื่อเจ๊กงัก ไปทำไร่เก็บของป่าอยู่จึงถือนำชื่อบุคคลมาเป็นชื่อสถานี
Visitors: 64,752