ประเภทรุ่นรถไฟ

ประเภทรุ่นรถไฟที่ใช้  /  จำนวน 

      สำหรับรถไฟที่ใช้ในการขนไม้ออกจากป่า   ท่านเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีได้สั่งซื้อหัวรถจักรไอน้ำ จากประเทศอังกฤษ และรางเหล็ก จากประเทศฝรั่งเศส   เริ่มเปิดใช้งานครั้งแรก เมื่อวันที่  ๒๐ กรกฎาคม  พ.ศ.๒๔๔๘    ส่วนรถไฟในช่วงหลังประมาณปี พ.ศ.๒๔๙๙  บริษัท ศรีมหาราชา  สั่งซื้อมาจากประเทศเยอรมัน เพิ่มอีกจำนวน ๔ คัน  หัวรถจักรเป็นรุ่นใหม่ ยี่ห้อ HENSCHEL   ผลิตปี ค.ศ.1952  หมายเลข ๑๒ ,๑๔,๑๕,๑๖  รถรุ่นนี้ สามารถลากไม้ได้ ๑๐ ถึง ๑๕  ท่อน     รวมทั้งหมดตั้งแต่เริ่มกิจการ มีรถจักรไอน้ำทั้งหมด  ๑๓ คัน   และ ยังมีรถยนต์รางใช้เครื่องดีเซล ๒ คัน

      รถไฟและรถยนต์ราง แต่ละคันมีชื่อเรียก ดังนี้  นางน้อย , เกาะลอย , ศรีราชา ,  หุบบอน , ESLEY , หนองค้อ , ระยอง , BRUANG , ซิงอา , CATERPILLA , HUDSON   ภายหลังเปลี่ยนเรียกเป็นหมายเลขแทนการเรียกชื่อทั้งหมด

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • ตลอดเส้นทางรถไฟ จะมีชาวบ้าน นั่งบนซุงโดยสารมากับรถไฟด้วย  แต่ถ้าเป็นพนักงาน แขกผู้ใหญ่ จะมีตู้ลากจูงต่อท้ายรถไฟขนไม้ โดยขากลับจะใช้ขนเสบียง ส่งตามสถานีต่างๆที่ผ่าน
  • ช่างไฟประจำรถไฟ มีหน้าที่ คอยเก็บฝืนใส่เตา   รถไฟของบริษัทศรีมหาราชา เป็นรถจักรไอน้ำ ใช้กลไกของแรงดันไอน้ำ ในการผลักดันให้ล้อรถหมุนและทำให้รถเคลื่อนที่เวลาเติมฟืนและกระทุ้งขี้เถ้าออก สะเก็ดไฟจะปลิวฟุ้งไปทั่ว

 

 

Visitors: 66,555