บริษัท ศรีราชาทุน จำกัด พ.ศ.๒๔๕๑ – ๒๔๘๙

บริษัท ศรีราชาทุน จำกัด  พ.ศ.๒๔๕๑ – ๒๔๘๙

    เมื่อบริษัทป่าไม้กระยาเลยศรีราชา ต้องใช้ทุนมากขึ้น  เจ้าพระยาสุรศักดิ์ฯ จึงคิดแก้ปัญหาด้วยการจัดตั้งเป็นบริษัท ศรีราชาทุน จำกัด   จดทะเบียนเมื่อ กันยายน พ.ศ. ๒๔๕๑     ต่อมา บริษัท บอร์เนียว จำกัด  ได้มาเข้าหุ้นลงทุนร่วมด้วย   ได้สร้างโรงเลื่อยขนาดใหญ่ ณ ที่ดินติดชายทะเลศรีราชา  ขยายเส้นทางรถไฟ  และขยายพื้นที่สัมปทานทำป่าไม้ไปถึงเมืองระยอง    กิจการก้าวหน้าขึ้น   แต่ภายหลังบริษัทบอร์เนียว กลับคิดเอาแต่ได้ฝ่ายเดียว และยังฟ้องร้องบริษัท ศรีราชาทุน จำกัด  ว่าเป็นหนี้ห้าแสนบาทเศษ    ในที่สุดท่านเจ้าพระยาสุรศักดิ์ก็ชนะคดี บริษัท บอร์เนียว  ยอมคืนสัมปทานบริษัทให้ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๖๕  ขณะนั้นท่านเจ้าคุณฯ  อายุ ๗๑ ปี  ต่อมาอีกไม่กี่ปี ท่านเจ้าพระยาสุรศักดิ์ฯ ก็วางมือและ ได้โอนกิจการทั้งหมดไปเป็นของพระคลังข้างที่

    ในปี พ.ศ. ๒๔๗๔  ภายหลังท่านเจ้าคุณฯ ถึงแก่อสัญกรรมไปแล้ว  พระคลังข้างที่ได้เข้าดำเนินการต่อ เนื่องจากบริษัทฯเป็นหนี้พระคลังข้างที่อยู่จำนวนมาก  ต่อมาได้เกิดสงครามโลกครั้งที่ ๒ โรงเลื่อยศรีราชาจึงตกอยู่ในความคุ้มครองของทหาร    เมื่อสิ้นสงครามโลกครั้งที่ ๒   สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ได้ซื้อกิจการโรงเลื่อยศรีราชาในปลายปี พ.ศ. ๒๔๘๙

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม   : 

  • บริษัทศรีราชาทุน จำกัด มีทุนจดทะเบียน ๑,๕๐๐.๐๐๐ บาท  ได้สัมปทานตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๔๕๑ เป็นระยะเวลา ๒๐ ปี  เขตสัมปทาน ๙๖๐,๐๐๐ ไร่  
  • วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๔๗๖  บริษัทฯ ประสบอัคคีภัยครั้งใหญ่ กิจการต้องสะดุดลง  จากนั้นพระคลังข้างที่ได้โปรดให้พระยามไหสวรรย์มาเป็นผู้ฟื้นฟูกิจการในปี พ.ศ. ๒๔๗๗    โรงเลื่อยจึงสมบูรณ์อีกครั้ง
Visitors: 66,554