บริษัทป่าไม้กระยาเลยศรีราชา พ.ศ.๒๔๔๑ - ๒๔๕๐

บริษัทป่าไม้กระยาเลยศรีราชา พ.ศ.๒๔๔๑ - ๒๔๕๐    

     ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ในศรีราชา เมื่อครั้งที่เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี มาพักรักษาตัวที่เกาะลอย  เป็นแรงบันดาลใจให้ท่านออกจากราชการมาลงทุนทำป่าไม้ที่ศรีราชา  ใช้ชื่อว่า  บริษัทป่าไม้กระยาเลยศรีราชา    ได้รับสัมปทานป่าไม้ ในปี พ.ศ.๒๔๔๑   ท่านขายที่ดิน และกู้เงินจากพระคลังข้างที่ มาลงทุนตั้งโรงเลื่อยขนาดเล็ก ในปี พ.ศ.๒๔๔๓  อยู่ในที่ดินข้างบ้านเดิมของท่าน  (หน้าตลาดเทศบาลศรีราชา)  แต่ด้วยไม่มีเงินมากพอ จึงชักชวนหลวงอุดรภัณฑ์พาณิชย์  (อากรเต็ง นายห้างกิมเซ่งหลี) เข้าร่วมหุ้นด้วย    ต่อมาท่านต้องไปปราบกบฏเงี้ยวโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕   จึงมอบให้ห้างกิมเซ่งหลีเป็นผู้ดูแลกิจการป่าไม้แทน

     แต่การบริหารงานมีความผิดพลาด ขาดทุนเป็นจำนวนมาก   เมื่อเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี กลับมา จำต้องเป็นหนี้นายห้างกิมเซ่งหลี ถึง ๕๕๐,๐๐๐ บาท  จนต้องขายที่ดินส่วนตัวใช้หนี้  

     หลังจากท่านกลับมาบริหารงานอีกครั้ง  มีความจำเป็นต้องปรับปรุงกิจการอย่างเร่งด่วน จึงต้องกู้เงินจากพระคลังข้างที่มาลงทุนเพิ่มอีก ๒๐๐,๐๐๐ บาท โดยใช้ที่ดินเป็นประกัน พร้อมกันนี้ ร.๕ โปรดเกล้าฯ หาลูกค้าและตลาดต่างประเทศให้  จึงมีลูกค้าติดต่อสั่งซื้อไม้เป็นจำนวนมาก ทั้งในยุโรป จีนและอินเดีย แต่บริษัทป่าไม้กระยาเลยศรีราชา ก็ไม่สามารถส่งไม้ได้ทันกับความต้องการของตลาด  เนื่องจากมีกำลังการผลิตน้อย

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • บริษัท ศรีมหาราชา จำกัด เป็นบริษัทฯทางธุรกิจป่าไม้แห่งแรกในภาคตะวันออก ถือกำเนิดขึ้นที่ตำบลศรีราชา แขวงเมืองบางละมุง เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ.๒๔๔๑  โดยจอมพลเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี
  • สัมปทานป่าไม้ครั้งแรกกำหนดระยะเวลา ๕ ปี พื้นที่ระหว่างหนองค้อทางทิศตะวันออก ไปจรดทิศตะวันตกที่ตำบลโรงโป๊ะ ทิศเหนือตั้งแต่เขาหุบบอน ไปจนถึงทิศใต้ที่เขาหลัง
Visitors: 64,755