เสวนา “ย้อนอดีต ๑๒ โรงเรียนในศรีราชา”

ชมรมคนรักศรีราชา จัดเสวนา ย้อนอดีต ๑๒ โรงเรียนเก่าแก่ในศรีราชา”

ชมรมคนรักศรีราชา  ร่วมกับห้างศูนย์นักเรียนกรุ๊ป  โรงเรียนศรีราชา และ สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนศรีราชา   จัดกิจกรรมเสวนา  ย้อนอดีต ๑๒ โรงเรียนในศรีราชา    รวบรวมเรื่องราวในอดีตของ  ๑๒ โรงเรียนสำคัญ เก่าแก่  ได้แก่   สุวรรณวิทยา   ,  สุขธรรมนิยมวิทยา  ,  ดุษฎีหรรษา  ,  อนุบาลเบญจวิทยา  ,  ศรีราชา (ชบ.12) , วัดราษฎร์นิยมธรรม      วัดศรีมหาราชา,เทศบาลบ้านศรีราชา (ศรีราชาชนประสิทธิ์) , ดวงมณี ,  สแตลลา มารีส / ดาราสมุทร ,  อัสสัมชัญศรีราชา , วจนคาม / เซนต์ปอลคอนแวนต์      โดยมีครูอาวุโส และ ผู้อาวุโสของศรีราชาหลายท่านมาพูดคุยเล่าเรื่องราวของโรงเรียนในอดีต  อาทิ  ครูสร้อยศรี จันทร์นิ่ม (ครูต๋อ)    ครูสุพานี พุกกะวรรณะ (ปรียวงศ์)    ครูวิมล วิโนทพรรษ์ (เอมดวง)    ครูวิลาวรรณ อภิชาติวรพงษ์   ครูจุไร ทิมกระจ่าง    ผอ.อดิศร จันทร์เทียน   ผอ.ประเมิน สาโรจน์  มาสเตอร์ปรีชา วรศิลป์   มาสเตอร์ ชวลิต สาครสินธุ์   คุณปีเตอร์ อนันต์ สิริสันต์ มาสเตอร์สัญญา มังกร  คุณพ่อเฉลิม กิจมงคล  และอีกหลายท่าน เพื่อบันทึกและเก็บภาพประวัติศาสตร์ของศรีราชาให้ชัดเจนมากขึ้น  

กิจกรรมจัดขึ้น ในวันเสาร์ที่ ๙ธันวาคม ๒๕๖๐  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.  ที่หอประชุมสุพรรณิการ์  โรงเรียนศรีราชา   เสวนาฟรี ไม่มีค่าใช่จ่าย พร้อมทางชมรมคนรักศรีราชา ยังได้มอบปฏิทินตั้งโต๊ะ ฉบับย้อนอดีต ๑๒ โรงเรียนเก่าแก่ในศรีราชา  ให้แก่ผู้มาร่วมงานเสวนาทุกท่าน  ฟรีอีกด้วย 

งานนี้มีครูเก่าและศิษย์เก่าทั้ง ๑๒ โรงเรียน จากแวดวงต่างๆ มาร่วมงานมากมาย อาทิ อดีต ส.ส.สุรสิทธิ์ นิติวุฒิวรรักษ์   คุณชัยสิทธิ์ นิ่มเจริญ    อาจารย์จรัส วงศ์ชนะ   บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น และเป็นกันเอง

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : ชมรมคนรักศรีราชา   โทร. 086-4027567

 

 

 

 

 

 

Visitors: 64,752