> ตระกูลเก่าแก่ศรีราชา

      ชมรมคนรักศรีราชา และ ห้างศูนย์นักเรียนกรุ๊ป โดย คุณอดิศักดิ์ ศิรานันท์  จัดทำปฏิทิน “ ตระกูลเก่าแก่ กับบทบาทพัฒนาเมืองศรีราชา  “   รวบรวม รวบรวมเรื่องราวของ  ๙ ตระกูลเก่าแก่สำคัญ ที่มีบทบาทต่อเมืองศรีราชาในอดี    ได้แก่   แสง-ชูโต    จักกะพาก     ทิมกระจ่าง     ประสานพานิช       อัตตนาถ(อัตนาถ)     สุทธิถวิล     ภูลพิพัฒน์     อิ่มสว่าง     อินทวงศ์     เพื่อบันทึกและเก็บภาพประวัติศาสตร์ของศรีราชาให้ชัดเจนมากขึ้น  จัดทำในรูปแบบของปฏิทิน ปี ๒๕๖๐ 

    และในอนาคต ทางชมรมคนรักศรีราชา จะพยายามเก็บข้อมูลของตระกูลเก่าแก่อื่นๆ ต่อไป เพื่อให้ประวัติศาสตร์ศรีราชาสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visitors: 64,755