ข่าวสารกิจกรรม

กิจกรรมของชมรมคนรักศรีราชาที่ผ่านมาในปี ๒๕๕๘-๒๕๖๐

   

 

 

 

 

      

 
           เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 12 กรกฎาคม 2563 เวลา 16.00 น. คุณสมวุฒิ สุนทรวิจิตร ประธานชมรมคนรักศรีราชา ต้อนรับผู้มาเยี่ยมชมนิทรรศการ และทราบ      ความคืบหน้ากิจกรรมชมรมคนรักศรีราชา พร้อมรับทราบเรื่องราวข้อมูลประวัติศาสตร์ บริษัท ศรีมหาราชา จำกัด คณะผู้เยี่ยมชมในฐานะตัวแทนสมาชิกศิษย์เก่านักเรียนไทยในอังกฤษ ประกอบด้วย
           1. คุณวิษณุ เอื้อชูเกียรติ
           2. ดร.สรจักร์ เกษมสุวรรณ
           3. คุณดวงใจ ติวะสุรเดช
           4. คุณอุไร สิงห์ไพบูลย์พร
ขอแสดงความขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
 
Visitors: 43,179