ตำนานปาท่องโก๋ศรีราชา ตอนที่ 1

 

ตำนานปาท่องโก๋ศรีราชา ตอนที่ 1

 

      ปาท่องโก๋ หรือ อิ๋วจาก้วย เป็นขนมโบราณของคนจีนแผ่นดินใหญ่ ต้องแต่สมัยราชวงศ์ซ้อง (ซ่ง) หรือกว่า 800 ปีมาแล้ว เกิดก่อนยุคพ่อขุนรามคำแหงของไทย

 

       ปัจจุบัน ปาท่องโก๋ในบ้านเรานิยมกินกับกาแฟ โอวัลติน โจ๊ก และน้ำเต้าหู้ บางท้องถิ่นนิยมกินเฉพาะตอนเช้าแต่บางท้องถิ่นก็มีขายทั้งวัน

 

      คนจีนที่อพยพมาอยู่เมืองไทย นำมาทอดกินหรือทอดขายตั้งแต่สมัยใดยังค้นคว้าไปไม่ถึง แต่สำหรับเมืองศรีราชาเท่าที่รวบรวมได้ มีการทอดขายเป็นเจ้าแรกในช่วงปี พ.ศ.2480 ที่เป็นตำนานและบางรายสืบทอดมาถึงปัจจุบัน ที่มีอยู่ 5 เจ้า คือ

 

 

1. เจ๊กพัง – เจ้เซียมเจ็ง : จากปาท่องโก๋เจ้าแรก ถึง ร้านขนมปังเย็น ตั้งม่งเส็ง

        - เจ๊กพัง ตั้งแต่ พ.ศ. 2444 – 2522

        - เจ๊เซียมเจ็ง (คุณสมใจ มัคครากุล) ตั้งแต่ พ.ศ. 2474 – ปัจจุบัน

        - สูตรปาท่องโก๋ : จากเมืองจีน

        - เริ่มขาย : ประมาณ พ.ศ. 2480 – 2495 (ประมาณ 15 ปี)

        - ร้านขนมปังเย็น : ขายถึงปัจจุบัน

 

       

 

2. เจ๊กบักกวย – เฮียเมี๊ยะ : การสืบทอดที่ยาวนาน

        - เจ๊กบักกวย ตั้งแต่ พ.ศ. 2460 – 2530

        - เฮียเมี๊ยะ (คุณนพดล วนไพศาล) ตั้งแต่ พ.ศ. 2494 

        - สูตรปาท่องโก๋ : จากเมืองจีน

        - เริ่มขาย : ประมาณ พ.ศ. 2490 

 

      

 

3. เจ๊กฮะง้วน – เฮียฉุ่ย : จากซาลาเปาทอดถึงปาท่องโก๋สูตรน้ำ (ร้านชาฮะฮวด ถึง ร้านดีบุญชัย)

        - เจ๊กฮะง้วน (คุณอุดม แซ่เตียว) ตั้งแต่ พ.ศ. 2479 – 2518

        - เฮียฉุ่ย  (คุณพรชัย ดีบุญชัย) ตั้งแต่ พ.ศ. 2494 – ปัจจุบัน

        - สูตรปาท่องโก๋ : จากเมืองจีน

        - เริ่มขาย : ประมาณ พ.ศ. 2497 – 2533 (ประมาณ 36 ปี)

 

       

 

4. เฮียลิ้ม – ปาท่องโก๋สูตรใหม่

        - เฮียลิ้ม (คุณบุญลิ้ม ประสานพานิช) ตั้งแต่ พ.ศ. 2490 

        - สูตรปาท่องโก๋ : ผสมไทย – จีน

        - เริ่มขาย : ประมาณ พ.ศ. 2519 – 2531 (ประมาณ 32 ปี)

 

      

 

5. เจ๊กมุ่ยเกีย – เจ๊เง็ก : เจ้าตำรับจากพรานนก – ศรีราชา

        - เจ๊กมุ่ยเกีย แซ่ปึง ตั้งแต่ พ.ศ. 2453 – 2549

        - เจ๊เง็ก (คุณเพ็ชรรัตน์ ศิริมังคลา) ตั้งแต่ พ.ศ. 2500

        - สูตรปาท่องโก๋ : จากเมืองจีน

        - เริ่มขาย : ประมาณ พ.ศ. 2489 

        - เฉพาะที่ศรีราชา : พ.ศ. 2524

 

       

 

 

Visitors: 63,758