ต้นสกุลจักกะพาก

ต้นสกุลจักกะพาก

 

          นายเม่งซือ  แซ่ลี้

          อายุ 75 ปี

          ชาตะ พ.ศ. 2359

          มรณะ พ.ศ. 2434

 

          ต้นตระกูล “จักกะพาก” เป็นชาวจีนฮกเกี้ยน เกิดที่ตำบลเนี่ยวลี้เคยตาปี จังหวัดซัวเถา ประเทศจีน มาตั้งบ้านเรือนอยู่ที่ ตำบลบางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี สมัยล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 4

 

          นายเม่งซือ แซ่ลี้ สมรสกับ นางบ๊วย มีบุตร – ธิดา รวมกันทั้งหมด 8 คน

          1. นางชุ่ม สามีคือ นายชื้น พัฒนกุล

          2. นายเอง ภรรยาคือ นางมุ้ย

          3. นางลุ้ย สามีไม่สามารถสืบทราบชื่อได้

          4. นายหมง (ขุนจักกะพากพานิชกิจ) ภรรยา คือ นางเย็น ทิมกระจ่าง และนางเพิ่ม ทิมกระจ่าง

          5. นายอี้ ภรรยาคือ นางกุ้ย

          6. นางใหม่ สามีคือ นายเอี้ยง ผาติเสนะ

          7. นายฮก (ภิรมย์) ภรรยาคือ นางเสริม ขาวฉวี

          8. นายเล็ก ภรรยาคือ นางแป้น

 

หมายเหตุ         - นามสกุลจักกะพากนั้น ขุนจักกะพาก พานิชกิจ นำชื่อบิดา คือ คุณเม่งซือ มาตั้ง : เม่งซือ แปลว่า สัตว์มีปีกชนิดหนึ่ง คล้ายหงษ์แต่มิใช่หงษ์ จึงตั้งนามสกุลว่า “จักกะพาก”

 

- ขุนจักกะพาก พานิชกิจ เป็นคหบดีใจบุญ ผู้มีชื่อเสียงในศรีราชา เป็นคนสนิทของจอมพลเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี ผู้ให้กำเนิดเมืองศรีราชา

 

อ้างอิง

          * ได้รับความเอื้อเฟื้อภาพและข้อมูลจากคุณศรีเฉลา และ คุณบัญชา จักกะพาก

* ต้องการทราบโครงสร้างของตระกูลจักกะพาก สามารถติดต่อได้ที่ พล.ต.หญิง เสาวนิต ไตรกิตยานุกูล (จักกะพาก) โทร. 081-761-8156

 

Visitors: 63,758