ภาพเรือ โดย คุณธนวิน   ประณีตโยธิน (คุณป๋อง)

ด้านหลังเป็นระเบียงน้ำ ก่อนนี้เป็นสถานที่ซ่อมเรือ คุณป๋องซื้อเรือเก่าของบริษัทฯ มาซ่อมทำเรือประมงก่อนนำออกทะเลหาปลา มีลูกจ้าง ไต้ก๋ง นำปลาที่จับได้ไปขายที่สะพานยาว ชลบุรี ทำอยู่หลายปี ภาพถ่ายเมื่อประมาณปี 2513-2514

 

                         

 

 

  เรือเชี่ยวสกุล ของครอบครัวคุณป๋อง โดนพายุใหญ่ซัด สมอขาดเมื่อปี 2510 เรือขึ้นมาเกยโขดหินด้านหลังเกาะลอย พ่อคุณป๋องกำลังนำเรือกลับลงน้ำ

 

             

 

 

Visitors: 65,433