โรงเรียนศรีราชา โดย คุณธนวิน   ประณีตโยธิน (คุณป๋อง)

           

                  ครูโรงเรียนศรีราชารับเสด็จในหลวง และ พระราชินี  เมื่อปีพ.ศ. 2505

 

               

        คุณแม่คุณป๋อง อาจารย์สุนทร ประณีตโยธิน  เป็นผู้ร่วมก่อตั้งโรงเรียนศรีราชา และทำเรื่องขอไม้จากบริษัทศรีมหาราชาเพื่อสร้างอาคารเรียน แยกออกมาจากโรงเรียนตะกาด(เทศบาลบ้านศรีราชา) 

 

 

             

          คุณแม่คุณป๋องและคณะครูและผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนศรีราชา ร่วมกิจกรรม  ในภาพมีนายอำเภอสมพร  ธนสถิตย์ อาจารย์อำนวย และคณะครูโรงเรียนศรีราชา

                

            

                                                            กิจกรรมของโรงเรียน

 

       

Visitors: 66,546