ภาพรถ

                     

รถไฟของบริษัทศรีมหาราชา ขนคนงานจากสถานีจอมพลเข้ามาทำงาน ส่วนใหญ่คนงานเป็นชาวเขมร ซึ่งเข้ามารับจ้างทั้งตัดไม้และปลูกป่าด้วย บริษัทศรีมหาราชาเป็นเจ้าแรกที่มีการปลูกป่าทดแทน พวกไม้งิ้ว ทำเชฟวิ่งบอร์ด และยูคาลิปตัสซึ่งนำเข้าจากประเทศออสเตรเลียเป็นเจ้าแรกในประเทศไทย ต่อมากรมป่าไม้ได้นำไปขยายพันธุ์และส่งเสริมให้มีการปลูกทั่วประเทศ (หัวจักร์รถคันนี้อยู่ที่หน้าเรือนน้ำซึ่งเป็นหนึ่งในจำนวน  6  คัน)ทิ้งอยู่ในป่าอีกคันหนึ่ง ที่เห็นในภาพเป็นหัวจักร์รุ่นใหม่ที่บริษัทมีซื้อมาจากเยอรมัน ภาพนี้ถ่ายเมื่อประมาณ พ.ศ. 2500    (ในภาพมีกลุ่มลูกเสือขึ้นรถไฟเพื่อไปพักแรม)

        

                   

           กองการป่า สถานีเฉลิมลาภที่รวมหมอนไม้(ประมาณปี 2500-2510)     

 

                      

เป็นภาพคนงานนำทรายโรยรางรถไฟเพื่อไม่ให้รางลื่น เป็นภาพถ่ายในโรงเลื่อย

 

 

                    

ตู้ลากจูงต่อท้ายรถไฟขนไม้สำหรับผู้โดยสาร เป็นตู้บริการฟรีสำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางจากพื้นที่ทำไม้เข้ามาที่ศรีราชา ขากลับใช้สำหรับขนเสบียง ส่งตามสถานีต่างๆที่ผ่าน

 

 

                   

เป็นภาพรถเกรดเดอร์เพื่อทำถนน เป็นรถของบริษัทศรีมหาราชา คุณพ่อคุณป๋องคุณพ่อวิจิตร  ประณีตโยธิน  อาจารย์สมสวัสดิ์  วรรณรัตน์ และคณะซึ่งทุกปีจะเข้าไปเที่ยวป่าช่วงปิดภาคเรียนเพราะคนในภาพเป็นข้าราชการครูโรงเรียนศรีราชา ซึ่งคุณวิจิตร  เป็นผู้ต้อนรับ

 

              

เป็นรถส่วนตัวคุณพ่อคุณป๋องโดยเฉพาะ ใช้สำหรับเวลาเข้าไปทำงาน เป็นรถเครื่องเบ็นซินสามารถวิ่งบนรางรถไฟได้ นั่งได้ประมาณ 6 คน

            

                 

รถจี๊บ(เล็ก) จี๊บสหะ เป็นรถส่วนตัวของคุณพ่อคุณป๋องใช้ในเวลาเข้าไปตรวจงานในที่ต่างๆเป็นรถประจำตำแหน่งหลังจากรถราง เพราะสุดทางรถไฟแล้ว รถรางไม่สามารถไช้ได้ สถานีสุดท้ายของรางรถไฟคือสถานีเฉลิมลาภ เป็นที่รวมหมอนไม้ รอขนขึ้นรถไฟมายังโรงเลื่อยเพื่อแปรรูปที่บริษัทศรีมหาราชา และนำไปลงเรือที่เกาะลอยเพื่อขนส่งเข้ากรุงเทพ สะพานเกาะลอยในอดีตจะมีทางรถไฟอยู่ตรงกลางด้วย

 

               

 

 

 

 

 

 

Visitors: 64,755