ขุนจักกะพากพานิชกิจ

ประวัติขุนจักกะพากพานิชกิจ

คหบดีผู้ใจบุญ ผู้พัฒนาเมืองศรีราชา

 

 

ขุนจักกะพากพานิชกิจ นามเดิม หมง แซ่ลี้ เป็นบุตรของ นายเม่งซือ  แซ่ลี้ (หมอชาวจีนฮกเกี้ยน)และนางบ๊วย  ท่านได้นำส่วนหนึ่งของบรรดาศักดิ์มาตั้งเป็นนามสกุลว่า ”จักกะพาก” ท่านสมรสกับนางเย็น ทิมกระจ่าง เมื่อนางเย็นถึงแก่กรรมแล้วสมรสครั้งที่ 2 กับนางเพิ่ม ทิมกระจ่าง ซึ่งเป็นน้องสาวและบุตรสาวนายกิมซัว ทิมกระจ่าง ต้นตำรับน้ำพริกศรีราชา   ที่เป็นตำนานของชาวศรีราชา ปัจจุบันน้ำพริกศรีราชา (ภายหลัง อย. ให้ใช้ชื่อว่า ซอสพริกศรีราชา) มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก

การบำเพ็ญประโยชน์

ด้านคมนาคม ท่านได้จัดทำรถโดยสารประจำทางโดยตัดถนนเชื่อมระหว่างเมือง ศรีราชา-บางละมุง ศรีราชา-บางพระและจัดให้มีรถโดยสารวิ่งเป็นครั้งแรกเพื่อให้การคมนาคมสะดวกยิ่งขึ้น ทำความเจริญให้แก่ตำบลศรีราชาเป็นครั้งแรก

ด้านการศึกษา ท่านบริจาคที่ดินให้ทางการสร้างโรงเรียนประชาบาลประจำตำบลศรีราชาเป็นแห่งแรก ( บริเวณวัดในเก่า ข้างตลาดปัจจุบันถูกรื้อถอนไปแล้ว) นอกจากนี้ครอบครัวของท่านยังบริจาคที่ดินผืนใหญ่ ประมาณ ๑๑ ไร่เศษเพื่อสร้างโรงเรียนตะกาด หรือโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชาในปัจจุบัน

ด้านศาสนา หลังจากได้บริจาคที่สร้างโรงเรียนแล้ว ทางวัดศรีราชาได้รื้อศาลาวัดซึ่งเคยเป็นที่เรียนแรกแห่กของตำบลศรีราชาไปสร้างในที่ ที่ท่านบริจาคให้ แล้วท่านได้ร่วมกับเพื่อนชื่อนางเรียม  ลือประเสริฐ สร้างศาลาวัดศรีราชาหลังใหม่ใหญ่กว่าเดิม ๒ เท่า โดยได้จารึกชื่อทั้ง ๒ ท่านไว้ แต่ศาลาแต่ก่อนสร้างด้วยไม้ได้เก่าแก่ผุพังไปตามเวลา ต่อมาทางวัดได้สร้างศาลาหลังใหม่เป็นคอนกรีตเสริมเหล็กขึ้นดังที่เห็นในปัจจุบัน

ด้านสาธารณะประโยชน์ บริจาคที่ดินริมทะเล (ตรงข้ามสวนสุขภาพเกาะลอย) ให้ทางราชการ เพื่อสร้างศูนย์ราชการประจำอำเภอศรีราชา ปัจจุบันเป็นบ้านพักป่าไม้ บ้านพักนายอำเภอศรีราชา ภรรยาท่านได้บริจาคที่ดินทำถนนเข้าค่ายลูกเสือวชิราวุธศรีราชา ถนนเส้นนี้จึงได้ชื่อว่า ถนนจักกะพาก

ด้านสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๔๖๐ เกิดอุทกกภัยใหญ่ในตำบลศรีราชา ท่านขุนจักกะพากพานิชกิจ ได้แจกข้าวเปลือกในยุ้งของท่านให้แก่ชาวบ้านที่ยากไร้

ด้านสาธารณูปโภค ท่านได้ปรับปรุงบ่อน้ำร้อนบางพระ ซึ่งแต่ก่อนปูพื้นด้วยไม้ โดยร่วมกับหมอชิต (ยานัตถุ์) สร้างขอบบ่อด้วยคอนกรีตให้สูงกว่าเดิม และสร้างห้องอาบน้ำไว้ด้วย(หลังจากมีการสร้างอ่างเก็บน้ำบางพระ บ่อน้ำร้อนถูกน้ำท่วม)

ด้านการเมืองการปกครอง ท่านเป็นผู้ใกล้ชิดที่สุดคนหนึ่งของท่านเจ้าคุณ (จอมพลเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี) จึงเป็นกำลังสำคัญในการช่วยเหลืองานท่านเจ้าคุณในทุกๆด้าน

ลูกของท่าน ๒ คน คือนายอรุณและนายพยม  จักกะพาก เคยเป็นนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา และมีบุคคลที่เป็นเครือญาติของท่านได้ทำงานรับใช้แผ่นดินและสถาบันพระมหากษัตริย์ เช่น

คุณวิฑูร จักกะพาก (หลานของท่านขุนฯ) อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย

คุณเปา  จักกะพาก (หลวงบรรกรโกวิท) หลานท่านขุนฯ เป็นอธิบดีกรมศุลกากร, อธิบดีกรมบัญชีกลาง อดีตรัฐมนตรี

พ.ต.อ. อัมพุช  ไตรกิจยานุกุล (หลาน) เคยเป็นตำรวจราชสำนักประจำ ปฏิบัตหน้าที่ถวายความปลอดภัยแด่พระบามสมเด็จพระเขจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ รวมทั้งพระราชโอรสพระราชธิดา

 

 

*ขอบคุณแหล่งข้อมูล

คุณเฉลย  จักกะพาก (ภูลพิพัฒน์), คุณพาณี  อ่ำพันธุ์ (จักกะพาก), คุณศรีเฉลา  จักกะพาก (ข้อมูลและภาพครอบครับจักกะพาก), พล.ต. หญิง  เสาวนิต  ไตรกิตยานุกูล คุณบัญชา  จักกะพาก, คุณธวัชชัย  จักกะพาก (ภาพขุนจักกะพากฯ)  นสพ. เดลินิวส์ คอลัมน์ “ถอดหน้ากากเศรษกิจ” ฉบับวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2527

 

ต้องการติดต่อโครงสร้างของตระกูลจักกะพาก สามารถติดต่อได้ที่ พล.ต. หญิง เสาวนิต ไตรกิตยานุกูล )จักกะพาก โทร. 081-7618156

Visitors: 66,540