> ซอสพริกศรีราชา

    ซอสพริกศรีราชา ซอสพริกของไทย ดังไกลทั่วโลก

     ซอสพริกศรีราชา ตรา ศรีราชาพานิช

คุณทวดกิมซัว ทิมกระจ่าง เป็นผู้คิดค้นสูตรเครื่องจิ้ม เรียกว่า น้ำพริกศรีราชา และ คุณย่าถนอม ทิมกระจ่าง (จักกะพาก) (พ.ศ.๒๔๔๒ – ๒๕๒๙ )  เป็นรุ่นต่อมาที่ทำให้ซอสพริกศรีราชาเป็นที่รู้จัก โดยตั้งโรงงานผลิตที่บ้านในซอยแหลมฟาน ใช้ตรา ศรีราชาพานิช  เป็นผู้ผลิตซอสพริกศรีราชาเป็นรายแรก  ต่อมารุ่นลูกได้ขายตรา “ศรีราชาพานิช” ให้บริษัทไทยเพรส จำกัด เจ้าของผลิตภัณฑ์ตราภูเขาทอง

 

   

   ซอสพริกศรีราชา ตราเกาะลอย

นางจินดา เจริญชัย ยายของคุณธวัช วิพิศมากูล ได้สูตรจากชาวพม่าที่มาทำงานในโรงเลื่อย ศรีมหาราชา เลิกผลิตไปช่วงหนึ่ง เพราะขาดแรงงาน ต่อมาในปี ๒๔๘๙  คุณธวัช วิพิศมากูล  (พ.ศ. ๒๔๖๗ – ๒๕๕๗) กลับมาผลิตเพื่อจำหน่ายอีกครั้ง ผลิตเพื่อจำหน่าย โดยจดทะเบียนการค้าในชื่อ  ซอสพริกศรีราชา ตราเกาะลอย  เป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน  โรงงานตั้งอยู่ที่ถนน ๙ กิโล หลังวัดพระประทานพร ศรีราชา   และเป็นต้นตำรับที่ยังคงสืบทอดอยู่จนถึงปัจจุบัน

          

 

Visitors: 64,753