> เกาะลอยเมื่อวันวาน

         เกาะลอยเมื่อวันวาน

·                              ยุคที่ ๑  สะพานไม้สำหรับคนเดินพร้อมรางรถไฟ วิ่งไปถึงเกาะลอย

                              

·                              ยุคที่ ๒  สะพานไม้พร้อมรางรถไฟ ถูกพายุพัดขาดช่วงปลาย โดยมีการต่อเป็นแพใช้ชั่วคราว

                                         

                              

·                                          

                        ยุคที่ ๓  ถนนถมดินเทคอนกรีตทับ ในช่วงประมาณ พ.ศ. ๒๕๑๐๒๕๑๕    ถูกรื้อถอนหลังจากมีการสร้างสะพาน คอนกรีตเสริมเหล็กใหม่ เนื่องจากสะพานเก่าชำรุด ขวางกั้นทางน้ำ ทำให้ระบบนิเวศชายฝั่งเสียหาย

 

                       

 

 

                               ภาพนี้ถูกวาดขึ้น เพื่อใช้เป็น ส.ค.ส. ในสมัยนั้น

                                

  

·                                                หลวงพ่อผิว ( พระครูปริยัติวราทร ) ถ่ายรูปกับพระสงฆ์ของวัดและเด็กวัด  ป้ายนี้อยู่ทางขึ้นวัดเกาะลอย

 

                                          

 

Visitors: 66,553