ภาพช้าง   โดย คุณธนวิน   ประณีตโยธิน (คุณป๋อง)ทั้งหมดเป็นภาพช้างที่สถานีรถไฟ เฉลิมลาภ เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวมานั่งช้างชมป่า ดูการทำไม้ ซึ่งสมัยก่อนบริษัทศรีมหาราชารับทัวร์ด้วย ทางกรุงเทพฯ จะส่งนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเที่ยวป่า สมัยนั้นบริษัทดีชแฮมเป็นผู้ส่งทัวร์ให้ ที่นี่มีช้าง 3 เชือก ชื่อป้อม ชื่อพัน และชื่อแหว่ง เพื่อชักลากไม้และบริการนักท่องเที่ยว  ( ถ่ายก่อน ปี 2510 )


 

 

 

 

Visitors: 63,757