บุคคลในภาพ  โดย คุณธนวิน   ประณีตโยธิน (คุณป๋อง)

                            

                ภาพบุคคลที่ไปรับเสด็จในหลวงและพระราชินี คุณแม่คุณป๋องเป็นหัวหน้าในการจัดเตรียมรับเสด็จ

                         อ้างอิงจากด้านหลังเป็นส่วนหนึ่งของเขาพระตำหนักพัทยา

 

 

        

           

             เป็นภาพบุคคลสำคัญ มีผู้ว่าสมพร ธนประสิทธิ์ อาจารย์อำนวย คุณนายผู้ว่า คุณแม่คุณป๋อง

                     ถ่ายที่จุดรวมไม้หมอนรถไฟ ที่สถานีเฉลิมลาภ ด้านหลังเป็นช้างพัง ชื่อพัน

 

  

Visitors: 66,544