ภาพในหลวง-พระราชินี  โดย คุณธนวิน   ประณีตโยธิน (คุณป๋อง)

 

        ภาพในหลวงและพระราชินีเสด็จมาที่เขาพระตำหนัก พัทยา เมื่อประมาณ 50 ปีที่แล้ว

           

ภาพทั้งหมดในชุดนี้คุณป๋องเป็นผู้ถ่าย โดยปกติคุณพ่อคุณป๋อง (คุณวิจิตร ประณีตโยธิน) เป็นผู้มีความชำนาญเรื่องการถ่ายภาพ แต่ต้องลงไปรับเสด็จ คุณป๋องจึงถ่ายภาพเอง ส่วนคุณแม่(สุนทร  ประณีตโยธิน) และอาจารย์โรงเรียนศรีราชาเป็นผู้จัดเตรียมเครื่องเสวย และจัดเลี้ยงเจ้าหน้าที่ผู้ตามเสด็จ

 

ทุกครั้งที่ในหลวงและพระราชินีเสด็จมาพัทยาจะทรงพำนักที่เขาพระตำหนัก ซึ่งบริษัทศรีมหาราชาเป็นผู้สร้างถวายในหลวง คุณพ่อของคุณป๋องเป็นผู้ดูแลการสร้างทั้งหมด โดยมีคำสั่งจากสำนักพระราชวัง และบริษัทศรีมหาราชาเป็นทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ผู้ก่อตั้งคือเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี สมัยนั้นพ่อคุณป๋องทำงานเป็นผู้จัดการป่าดูแลสถานีรถไฟ ดูแลการชักลากไม้ทั้งหมดและยังมีความชำนาญด้านงานก่อสร้างด้วย

Visitors: 63,759