นิทรรศการ "ภาพเก่าเล่าเรื่อง เมืองศรีราชา"

นิทรรศการ "ภาพเก่าเล่าเรื่อง เมืองศรีราชา"

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2558   ทางชมรมคนรักศรีราชา  ได้ร่วมออกบู้ธนิทรรศการ ภาพเก่า เล่าเรื่อง เมืองศรีรา่ชา ในงานส่งเสริมการท่องเที่ยว ที่จัดโดยเทศบาลเมืองศรีราชา  มีชาวศรีราชาไปเยี่ยมชมนิทรรศการเป็นจำนวนมาก ขอขอบคุณทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้ค่ะ

Visitors: 66,540