> ตำนานของกินอร่อย

 

ตำนานของกิน ของอร่อย ศรีราชา นั้นมีหลากหลาย ทั้งที่เป็นเพียงเรื่องเล่า เรื่องที่ถูกลืมหรือเกือบลืมไปแล้ว

หรือยังเป็นตำนานมีชีวิต ที่มีลูกหลานสานต่อ ชมรมคนรักศรีราชา จึงพยายามรวบรวมขึ้นมา

เพื่อเก็บเป็นข้อมูลให้คนศรีราชา และประชาชนทั่วไป ได้รับทราบสืบต่อไปร่วมแรง ร่วมใจ อนุรักษ์เรื่องราวดีๆ ให้อยู่คู่ศรีราชา

Visitors: 63,758