อาจารย์จุมภฏ ม่วงกลิ้ง

        

                   อาจารย์จุมภฏ  ม่วงกลิ้ง

           ผู้ประดิษฐ์แบมบูลิน  (ไวโอลินไม้ไผ่) อันลือลั่น

 

               

 

       อาจารย์จุมภฏ ม่วงกลิ้ง เป็นบุตรคุณพ่อสด และคุณแม่นัตยา ม่วงกลิ้ง เกิดวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2495 ภูมิลำเนาเดิมอำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว จบปริญญาตรี จากวิทยาลัยครูพระนคร สอบเป็นครูครั้งแรกที่โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา และจบปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยบูรพา เอกบริหารการศึกษา ย้ายไปเป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรมและย้ายกลับมาที่โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฯ ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการ เกษียณอายราชการก่อนกำหนดในปี พ.ศ. 2552 เมื่อมีอายุ 54 ปี เนื่องจากปัญหาสุขภาพ

       อาจารย์จุมภฏเล่นไวโอลีนตั้งแต่เด็ก คุณพ่อสอนให้ คุณพ่อเป็นครูและเป็นนักดนตรี เจ้าของวงดนตรี ลูกอรัญมีนักร้องประจำวงชื่อสมส่วนหรือที่รู้จักกันในชื่อ เพลิน พรมแดง นักร้องชื่อดังในอดีต คุณแม่เป็นเจ้าของร้านตัดเย็บเสื้อผ้า ตัดเย็บชุดหางเครื่องและดูแลเครื่องแต่งตัวนักแสดง

 

                     

 

       สมัยเป็นนักศึกษา อาจารย์จุมภฏร่วมกับเพื่อนๆ เล่นดนตรีแบบโฟล์คซองตามร้านอาหารในกรุงเทพฯ เคยร่วมประกวดกับนักร้องชื่อดัง เช่น อัสนีและวสันต์ โชติกุล และเรียนรุ่นเดียวกันกับ นายอาคม เอ่งฉ้วน อดีตนักการเมือง

 

       นอกเวลาราชการ อาจารย์จุมภฏ รับงานเล่นดนตรีตามโรงเรียนชื่อดังหลายแห่ง ได้แก่ โรงแรมเอเชีย 13 ปี โรงแรมรอยัลดลิฟ 3 ปี โรงแรมในจังหวัดระยอง โรงแรมรอยัลการ์เด้นพัทยา เล่นในโรงพยาบาลหลายแห่ง และรับเชิญในงานสำคัญอีกหลายงาน รวมเวลาที่เล่นดนตรีประมาณ 20 ปี

 

       การประดิษฐ์แบมบูลินของอาจารย์จุมภฏ มีวัตถุประสงค์เพื่อเล่นและสอนไม่ได้ทำเพื่อขาย เนื่องจากรูปแบบยังไม่ตรงตามที่ตั้งใจไว้ ส่วนคุณภาพเสียงใกล้เคียงกันกับไวโอลีนมาก ถือเป็นนวัตรกรรมทางดนตรีที่ควรค่าแก่การยกย่อง และได้ทำการจดลิขสิทธิ์คุ้มครอง เป็นทรัพย์สินทางปัญญา นอกจากแบมบูลินอาจารย์ยังประดิษฐ์แบมบูโล่ มีขนาดใหญ่กว่าแบมบูลิน เคยนำไปเล่นแล้วครั้งหนึ่ง เสียงใช้ได้

 

                        

 

       อาจารย์จุมภฏได้รับรางวัลศิลปินดีเด่น จังหวัดชลบุรี ปี 2544 นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ประจำปี 2545 และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ปี 2546 จากสภาวิจัยแห่งชาติ และเคยเล่นแบมบูลินถวายกษัตริย์สวีเดนที่เสด็จเยือนไทย เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2546 ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ มงกุฏไทย ขั้นที่ 2 ทวีติยาภรณ์ หนังสือพิมพ์บางกอกโพส หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ตีพิมพ์ข่าวงานประดิษฐ์ของอาจารย์ และเกียรติบัตรยกย่องมากมาย ล่าสุดรายการโทรทัศน์จากประเทศเกาหลีใต้มาถ่ายทำสารคดีการสอนดนตรีของอาจารย์ด้วย

       อาจารย์จุมภฏ เคยร่วมกับเทศบาลเมืองศรีราชาทำโครงการสอนดนตรีในสวน สมัยนายกฉัตรชัย ทิมกระจ่างเป็นนายกเทศมนตรี เป็นการเล่นแบบจิตอาสา มีวัตถุประสงค์ให้คนที่เข้ามาในสวนสุขภาพศรีราชาได้ผ่อนคลาย ทำอยู่ 2 ปี ผลตอบรับดีมากแต่โครงการนี้ได้ถูกยุบเลิกไป

        นอกจากนั้น อาจารย์ยังทำโครงการดนตรีในโรงเรียนที่ภาคภูมิใจคือวงดุริยางค์ เริ่มสอนที่โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม ก่อน จึงย้ายไปที่โรงเรียนบ้านศรี ระยะเวลาสอนดนตรี (ไวโอลิน) ก่อนจะเกษียณประมาณ 10 ปี

        ลูกศิษย์ของอาจารย์บางคนเป็นครูสอนไวโอลิน ที่เล่นเป็นอาชีพก็มี ปัจจุบันอาจารย์ก็ยังต้องซ้อม มีหลายสถานที่ที่รอให้อาจารย์ไปเล่น เช่น เทศบาลเมืองศรีราชา โรงพยาบาลสมเด็จฯ โรงพยาบาลกรุงเทพฯ แต่อาจารย์ยังไม่สามารถไปเล่นเหมือนเดิมได้เนื่องจากสุขภาพยังไม่พร้อม

Visitors: 64,752