> เล่าความตามภาพ-คุณธนวิน

บทนำ

          ในช่วงชีวิตของคนคนหนึ่งได้รู้ได้เห็นเรื่องราวต่างๆมากมาย เรื่องราวส่วนมากถูกบันทึกไว้ด้วยการจดจำ จะเห็นว่าเมื่อเราพูดคุยกับผู้สูงอายุ ท่านมักจะเล่าเรื่องราวต่างๆ ในอดีตให้เราฟัง คนรุ่นใหม่ส่วนมากไม่ค่อยสนใจฟัง อาจเพราะเห็นว่าไม่น่าสนใจ ไม่เห็นภาพไม่เกี่ยวกับตนเอง เรื่องราวหลายอย่างจึงลบเลือนหายไปพร้อมกับชีวิตของท่านเหล่านั้น แม้จะมีบางเรื่องถูกบันทึกไว้ด้วยภาพถ่าย แต่หลายต่อหลายภาพที่คนรุ่นหลังไม่ทราบว่ามีที่มาอย่างไร ถ่ายที่ไหน เมื่อไหร่ เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์อะไร เมื่อหาคำอธิบายไม่ได้ แทนที่จะเป็นของที่มีคุณค่า ก็ไม่ต่างอะไรกับเศษกระดาษแผ่นหนึ่ง ที่รอวันถูกทิ้งลงถังขยะ

            โชคดีที่ยังมีลูกหลานบางท่านเห็นความสำคัญของภาพถ่ายและเรื่องราวในอดีต เก็บสะสมภาพเก่าไว้ แม้จะเป็นเพียงบางส่วนก็พอให้คนรุ่นหลังได้เห็นภาพในอดีตขึ้นมาบ้าง  หากท่านใดมีภาพเก่าในอดีต ต้องการถ่ายทอดเรื่องราวจากภาพเหล่านั้น สามารถแจ้งความประสงค์มาได้ที่ชมรมคนรักศรีราชา www.konruksriracha.in.th ทางชมรมจะไปขอรับภาพจากท่านเพื่อนำมาสแกนเก็บไว้ในคลังภาพ ส่วนต้นฉบับจะนำส่งคืนท่านและนัดหมายพูดคุยเรื่องราวจากภาพเหล่านั้น

            ภาพที่จะนำเสนอผ่านเว็ปไซด์ชมรมคนรักศรีราชาชุดนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คุณธนวิน   ประณีตโยธิน (คุณป๋อง) พร้อมให้คำอธิบายว่าแต่ละภาพเป็นภาพเรื่องราวเกี่ยวกับอะไร มีอายุนานเท่าไหร่ ก่อนนำเสนอภาพเหล่านั้น ขอเล่าประวัติคุณป๋องคร่าวๆ ดังนี้ครับ

            คุณป๋องเป็นบุตรคนที่ 2 ของคุณพ่อวิจิตร  ประณีตโยธิน และคุณแม่สุนทร  ประณีตโยธิน เป็นคนศรีราชาโดยกำเนิด คุณพ่อวิจิตร ทำงานอยู่กับบริษัทศรีมหาราชา มีหน้าที่เป็น ผู้ควบคุมป่า(ผคป) ดูแลการทำไม้ และทางรถไฟขนไม้มาแปรรูป  และมีความชำนาญในการถ่ายภาพ จึงได้บันทึกภาพเหตุการณ์ต่างๆ ในอดีตไว้ คุณป๋องได้เรียนรู้การถ่ายภาพจากคุณพ่อ สามารถถ่ายภาพได้ตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่น ดังนั้นภาพที่นำเสนอหลายภาพคุณป๋องอยู่ในเหตุการณ์ บางภาพเป็นผู้ถ่ายเอง  จึงสามารถเล่าความอธิบายภาพเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ในอดีตได้อย่างน่าสนใจ 

Visitors: 66,554