การจัดทำปฏิทินปี 2565

ชมรมคนรักศรีราชา จะมีการจัดทำปฏิทินปี 2565 ในหัวข้อ 'ศรีราชาคมนาคม' ซึ่งเป็นการสื่อสารเรื่องราวย้อนอดีตเกี่ยวกับ
✎ถนนหนทาง
✎ยวดยานพาหนะ
✎การคมนาคมสัญจร

ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน จีงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์จากสมาชิก แฟนเพจ ฯลฯ หากท่านใด
✔มีบันทึกภาพเก่า ✔เรื่องเล่าของใช้ ✔ยวดยานพาหนะสะสม

สามารถส่งมาทางชมรมคนรักศรีราชา เพื่อเป็นประโยชน์ทางข้อมูลเผยแพร่ให้สาธารณชนได้เลยค่ะ

Visitors: 43,178