โรงเรียนดวงมณี

โรงเรียนดวงมณิี (ด.ม.)

     จุดเริ่มต้นของโรงเรียนดวงมณี จากโรงเรียนเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ชื่อ อนุบาลดวงมณี ของนางมณี เลิศไพลิน ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๒ เปิดสอนครั้งแรกใกล้ปากซอยดวงมณี เป็นอาคารไม้ชั้นเดียว ๒ ห้องเรียน สอนระดับอนุบาลโดยมี นายหมั่น  รัตนพลแสน เป็นครูใหญ่คนแรก จนในปี พ.ศ.๒๕๐๗ นางมณี เลิศไพลิน ได้ขอเปลี่ยนแปลงกิจการเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษาเปิดสอนระดับอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๗ และเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนดวงมณี” จากนั้นได้ย้ายที่ตั้งถัดจากโรงเรียนเดิมมาประมาณ ๑๐๐ เมตร (ณ ที่ตั้งปัจจุบัน) ซึ่งนางมณีเช่าที่ดินจากนายเซี้ยง ขจรไชยกุล เนื้อที่ ๒ ไร่เศษ ขณะนั้นมีนักเรียนประมาณ ๑๗๕ คน ครู ๘ คน หลังจากย้ายที่ตั้งมาได้เพียง ๒ ปี ในวันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๙ นางมณี ได้โอนกิจการต่อให้ มาสเตอร์สนิท อภิชาตเธียรโกวิท ซึ่งเดิม เป็นครูใหญ่โรงเรียนดาราสมุทร (พ.ศ.๒๕๐๑-๒๕๐๘)

      ในช่วงแรกที่มาสเตอร์สนิททำกิจการโรงเรียนดวงมณี ต้องฝ่าฟันกับความยากลำบากมากมาย เนื่องจากมีเงินทุนน้อยและตอนที่ซื้อกิจการ โรงเรียนมีเพียงอาคารเรียนไม้ ที่ยังสร้างไม่เสร็จเพียงหลังเดียว ต้องค่อยๆ ต่อเติม และสร้างเพิ่ม  สำหรับค่าเทอมในสมัยนั้นเก็บเป็นรายเดือนเดือนละ ๓๐ บาท แต่ก็ยังประสบปัญหาผู้ปกครองไม่ค่อยมีจ่าย จึงต้องใช้วิธีเดินเก็บเองตามบ้าน และจัดให้มีครูคอยเดินรับส่งเด็กไปกลับโรงเรียนทุกวัน กิจการเติบโตเรื่อยมา แม้จะเป็นโรงเรียนเล็กๆ แต่ด้วยความทุ่มเท ตั้งใจ ของผู้บริหารและคณะครู ทำให้ชาวศรีราชาให้ความไว้วางใจส่งลูกหลานมาเรียนเมากขึ้น

     ในปี พ.ศ. ๒๕๒๘ ทางโรงเรียนก็ต้องประสบปัญหาใหญ่อีกครั้ง เมื่อทายาทเจ้าของที่ดินที่ทางโรงเรียนเช่าอยู่ ต้องการขายที่ดินผืนนี้ มาสเตอร์สนิทจำเป็นต้องกู้เงินธนาคารเพื่อมาซื้อที่ดิน โรงเรียนดวงมณีจึงมีวันนี้ พ.ศ ๒๕๒๙ นางมนัสนันท์ จันทรภัทร (อภิชาตเธียรโกวิท) ลูกสาวคนโตของมาสเตอร์สนิท ตัดสินใจมาช่วยพ่อพัฒนาโรงเรียนเริ่มจากครูพิเศษสอนภาษาอังกฤษ เป็นผู้ช่วยฝ่ายธุรการ การเงิน จนในปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน จนถึงปัจจุบัน โรงเรียนมีการพัฒนาทั้งด้านอาคารสถานที่ ด้านวิชาการ และสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยเทียบเท่าโรงเรียนใหญ่ๆ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

• ปัจจุบันโรงเรียนดวงมณี มีนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ รวม ๘๐๖ คน ครู ๔๖ คน

• มีอาคารเรียนทันสมัยคือ อาคาร ๔๐ ปี  และ อาคาร ๕๐ ปี ที่ชาวดวงมณีต่างภาคภูมิใจ

• เมื่อถามถึงความประทับใจของศิษย์เก่า แทบทุกคนจะพูดถึง ความดุและความเข้มงวดของมาสเตอร์สนิทที่นักเรียนหลายคนกลัวมาก แต่สิ่งนี้ได้หล่อหลอมให้นักเรียนของดวงมณีเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีความรู้ความสามารถมายมายในสังคม

 

 

 

คุณค่าของอดีต ทำให้เราสุขใจ อิ่มเอม เมื่อได้ย้อนนึกถึง 
ชมรมคนรักศรีราชา อยากเห็นคุณค่าของอดีต อยู่ในใจคนศรีราชา 
เราจึงพยายามเก็บเรื่องราวที่มีคุณค่าเหล่านี้ ไม่ให้เลือนหายไป 
เพื่อให้ลูกหลานของเราได้เห็น ได้สัมผัส ได้ภูมิใจกับรากเหง้าของตนเอง

 

๑๒ โรงเรียนในปฏิทินชุดนี้เป็นการเริ่มต้น รวบรวมข้อมูลโรงเรียนเก่าของศรีราชา

ทางชมรมฯ จะติดตามสืบค้น และ update ข้อมูลในโอกาสต่อไป

Visitors: 14,604