โรงเรียนวัดศรีมหาราชา

โรงเรียนวัดศรีมหาราชา

      ประมาณปี พ.ศ. ๒๔๗๑ ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีมหาราชา ได้เปิดการเรียนการสอนหนังสือมีครูเหรียญทอง จักกะพาก และครูต๋อ สร้อยศรี จันทร์นิ่ม ช่วยกันดูแล ตั้งชื่อโรงเรียนตามชื่อวัดว่า “โรงเรียนวัดศรีมหาราชา” เปิดสอนชั้นเตรียม -ป.๒ เนื่องจากอาศัยศาลาวัดเป็นโรงเรียน  วันใดที่ทางวัดต้องใช้ศาลาจัดงานศพ วันโกน วันพระ เด็กก็ต้องหยุดเรียนไปด้วย

      จนสมัยที่หลวงพ่อผิว พระครูปริยัติวราทร มาเป็นเจ้าอาวาส (พ.ศ. ๒๔๘๖) ท่านเห็นความสำคัญต่อการศึกษา อุปภัมภ์โรงเรียนมาโดยตลอด ดำริที่จะสร้างโรงเรียนประชาบาลวัดศรีมหาราชาขึ้น โดยสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ.๒๔๙๖ ด้วยเงินของกระทรวงศึกษาธิการ และเงินจากผู้มีจิตศรัทธา เป็นอาคารไม้ ๒ ชั้น มีมุขยื่นทางด้านหน้า หลังคามุงกระเบื้อง แบบ“วิบูลย์ศรี” เปิดสอนระดับชั้น ป.๑-ป.๔ มีนายทองเติม วิทยาคม เป็นครูใหญ่ และปีพ.ศ. ๒๕๐๑ ทางเทศบาล
ตำบลศรีราชาได้อนุมัติงบสร้างโรงเรียนต่อออกไปอีกด้านหนึ่ง นับเป็นคุณูปการของหลวงพ่อผิวที่มีต่อชาวศรีราชา ในปี ๒๕๐๓ ทางกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้ขนานนามโรงเรียนว่า“โรงเรียนวัดศรีมหาราชา (ปริยัติวราทรนุกูล)”

      ในปี ๒๕๐๖ ทางกระทรวงศึกษาได้โอนโรงเรียนให้อยู่ในความดูแลของเทศบาลจึงเปลี่ยนชื่อชื่อเป็น โรงเรียนเทศบาลวัดศรีมหาราชา(ปริยัติวราทร) มีนายสังเวียน ศรีชลายนต์ เป็นครูใหญ่ และในปี พ.ศ. ๒๕๑๘ ทางหลวงพ่อผิว และเทศบาลสมัยนายกหอม (นายมนัส ชะอุ่ม) เห็นตรงกันว่าสถานที่เดิมคับแคบ เวลามีงานศพ มีงานวัด โรงเรียนก็ต้องหยุด จึงให้ย้ายโรงเรียนไปตั้งและทำการสอนที่ ทุ่งตะกาดชายทะเล โดยทางเทศบาลได้ไปปลูกสร้างให้ใหม่ อยู่ใกล้กับ
โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีราชา(ศรีราชาชนประสิทธิ์)

      ๑ ต.ค. ๒๕๓๓ อจ.อรุณ ทองปาน รับตำแหน่งเป็นอาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดศรีมหาราชา จนถึงวันที่ ๑ พ.ค. ๒๕๔๔ ทางเทศบาลฯ สมัยนายกปื๊ด (นายฉัตรชัย ทิมกระจ่าง) ได้มีนโยบายรวมโรงเรียนเทศบาลวัดศรีมหาราชา กับ โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีราชา (ศรีราชาชนประสิทธิ์) ให้เป็นโรงเรียนเดียวกัน ใช้ชื่อว่า “โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา” โดยมี อจ.อรุณ ทองปาน เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนคนแรก จนถึงปี พ.ศ.๒๕๔๙

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

• ปี ๒๕๓๔ (สมัย ผอ.อรุณ ทองปาน) วงดุริยางค์ของโรงเรียนโด่งดังมาก โดยมี อ.จรัส วงศ์ชนะ เป็นผู้ฝึกสอน แสดงในงานประเพณีท้องถิ่น

• กีฬาปิงปอง และกรีฑา (ประเภทลู่) โดดเด่นระดับประเทศคว้าเหรียญทองหลายรายการ

• โรงเรียนวัดศรีมหาราชา เป็นโรงเรียนของชุมชนที่เปิดโอกาสให้เด็กที่ขาดโอกาสทางการศึกษาได้เข้าเรียนโดยไม่ต้องสอบคัดเลือก

• ในปี ๒๕๓๘ ทางโรงเรียนจัดตั้งห้องเรียนเด็กพิเศษออทิสติกเพื่อช่วยเหลือผู้ปกครอง

 

 

คุณค่าของอดีต ทำให้เราสุขใจ อิ่มเอม เมื่อได้ย้อนนึกถึง 
ชมรมคนรักศรีราชา อยากเห็นคุณค่าของอดีต อยู่ในใจคนศรีราชา 
เราจึงพยายามเก็บเรื่องราวที่มีคุณค่าเหล่านี้ ไม่ให้เลือนหายไป 
เพื่อให้ลูกหลานของเราได้เห็น ได้สัมผัส ได้ภูมิใจกับรากเหง้าของตนเอง

 

๑๒ โรงเรียนในปฏิทินชุดนี้เป็นการเริ่มต้น รวบรวมข้อมูลโรงเรียนเก่าของศรีราชา

ทางชมรมฯ จะติดตามสืบค้น และ update ข้อมูลในโอกาสต่อไป

 

Visitors: 14,604