โรงเรียนสุขธรรมนิยมวิทยา

โรงเรียนสุขธรรมนิยมวิทยา (ส.ว.)

    ย้อนไปเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๙ นางสำเร็จ ดำรงหัด เปิดโรงเรียนอนุบาล ชื่ออนุบาลเขาฉลาก เช่าที่บริเวณบ้านบุญสร้าง (ตรงข้ามค่ายลูกเสือวชิราวุธ) ดำเนินกิจการ จนในปีพ.ศ. ๒๕๐๕ ได้ขายกิจการโรงเรียนต่อให้ครูประเสริฐ  สุขธรรมนิยม อดีตครูใหญ่หลายโรงเรียนในจ.ชลบุรี เช่น ร.ร.วัดเนินสุทธาวาส  ร.ร. วัดโพธิ์ และเป็นนายกสมาคมครูเมืองชลบุรี และครูประเสริฐก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนสวนสวรรค์

    ในปี พ.ศ ๒๕๐๖ ครูประเสริฐซื้อที่ดินฝั่งตรงข้าม พื้นที่ ๖ ไร่ โรงเรียนจึงย้ายข้ามฝั่งมาอยู่บริเวณข้างค่ายลูกเสือวชิราวุธและตั้งชื่อใหม่เป็น “โรงเรียนสุขธรรมนิยมวิทยา” สร้างเป็นอาคารไม้ ๒ ชั้น ๑ หลัง และ ๑ ชั้น ๔ หลัง สอนระดับอนุบาล-ประถมศึกษา เก็บค่าเทอมเพียงแค่ ๖๐ บาท หากสมัครเรียน ๓ คน เรียนฟรี ๑ คน (ใครไม่มีก็ให้เรียนฟรี) เมื่อมีเด็กมากขึ้นเรื่อยๆ ในปี ๒๕๑๓ ได้ขยายชั้นเรียนเพิ่ม มศ.๑–มศ.๓ นักเรียนมากสุดถึง ๕๐๐ คน

    ต่อมาในปี ๒๕๑๕ ครูประเสริฐ ถึงแก่กรรม (พ.ศ.๒๔๖๙-๒๕๑๕) ลูกๆก็เข้ามาดำเนินกิจการโรงเรียนต่อจากบิดา มีครูดวงเดือนเป็นผู้รับใบอนุญาตแทน ครูดุษฎีเป็นผู้จัดการโรงเรียน และครูมณีรัตน์ เป็นครูใหญ่

    ลูกทั้ง ๖ คน เมื่อจบมาก็ได้รับหน้าที่เป็นครูสอนที่โรงเรียน (ดวงเดือน ดุษฎี มณีรัตน์ อรรถสิทธิ์ เทิดศักดิ์ นฤมล) โดยมีคุณแม่ดารา สุขธรรมนิยม (เจ้าของร้านทองดาราพรชลบุรี) ให้การสนับสนุนโรงเรียนมาตลอด

    ประมาณปี ๒๕๑๙ ยุบชั้นมัธยมต้นเนื่องจากครูไม่พอ เหลือเพียงชั้นอนุบาลจนถึงประถมศึกษาตอนปลาย จนถึงวาระที่ดำเนินกิจการ ปีที่ ๔๒ ในปีพ.ศ.๒๕๔๗ จึงตัดสินใจปิดกิจการโรงเรียนลง เนื่องจากต้องดูแลมารดาและดูแลร้านดาราพร โดยก่อนจะปิดโรงเรียน ทางครูได้พานักเรียนไปฝากตามโรงเรียนต่างๆ แตนักเรียนก็ไม่ยอมย้ายไปเรียนที่ใหม่ คงมาเรียนกันเหมือนเดิม เป็นความผูกพันของเด็กๆที่มีต่อโรงเรียน แม้จะเป็นเพียงโรงเรียนเล็กๆ แต่ก็มีเรื่องราวประทับใจมากมายให้เล่าขาน

     แม้วันนี้ โรงเรียนสุขธรรมนิยมวิทยา จะไม่มีแล้ว เหลือเพียงชื่อในตำนาน แต่ครอบครัวสุขธรรมนิยม ยังคงเก็บรักษาโรงเรียนไว้ ป้ายหน้าโรงเรียน อาคารเรียนไม้ เสาธง บ่อน้ำ ฯลฯ ยังคงอยู่เหมือนเดิม และ แม้ว่าจะเป็นโรงเรียนราษฎร์แต่ด้วยจิตวิญญาณของครูประเสริฐ และครอบครัว ได้สร้างนักเรียนคุณภาพไว้มากมาย ด้วยการสอนที่ใส่ใจนักเรียนดุจลูกหลานของตน

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

• เดิมชื่อ โรงเรียนสวนสวรรค์ มีแต่เด็กๆอยากมาเรียน เพราะอยู่ติดทะเลมีกระดานเลื่อน สนามเด็กเล่น

• โรงเรียนจัดรถรับส่ง หนึ่งในนั้นคือรถของป้าศรี ออสตินสีเหลืองสดใส

• มีตาน้ำ จึงขุดบ่อน้ำและทำระบบเก็บน้ำฝนไว้ใช้ได้ตลอดปี ไม่ต้องพึ่งน้ำปะปาแม้แต่น้อย

• บรรยากาศโรงเรียนร่มรื่นมาก มีสวนผลไม้นานาชนิดภายในโรงเรียน

 

 

คุณค่าของอดีต ทำให้เราสุขใจ อิ่มเอม เมื่อได้ย้อนนึกถึง 
ชมรมคนรักศรีราชา อยากเห็นคุณค่าของอดีต อยู่ในใจคนศรีราชา 
เราจึงพยายามเก็บเรื่องราวที่มีคุณค่าเหล่านี้ ไม่ให้เลือนหายไป 
เพื่อให้ลูกหลานของเราได้เห็น ได้สัมผัส ได้ภูมิใจกับรากเหง้าของตนเอง

 

๑๒ โรงเรียนในปฏิทินชุดนี้เป็นการเริ่มต้น รวบรวมข้อมูลโรงเรียนเก่าของศรีราชา

ทางชมรมฯ จะติดตามสืบค้น และ update ข้อมูลในโอกาสต่อไป

Visitors: 14,604