โรงเรียนดุษฎีหรรษา

โรงเรียนดุษฎีหรรษา (ด.ษ.)

    ปลายปี พ.ศ ๒๔๙๗ มาสเตอร์ราตรี ศิษฏิวงศ์ (พ.ศ.๒๔๖๓-๒๕๕๔) เป็นครูสอนโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา มีความคิดอยากเปิดโรงเรียนอนุบาลขึ้นที่ศรีราชา จึงปรึกษานางอรุณ ศิษฏิวงศ์ (ภรรยา) ซึ่งเคยเป็นครูโรงเรียนเอกชนที่กรุงเทพฯ ทั้งสองต่างเห็นดีเห็นชอบด้วย มาสเตอร์ราตรีจึงเช่าบ้านหลังหนึ่งติดชายทะเลอยู่บ้านในใกล้รพ.สมเด็จฯซึ่งเป็นของนายกิตติ อินทวงศ์ เปิดสถานรับเลี้ยงเด็กเล็ก ยังไม่ได้ขอจัดตั้งเป็นโรงเรียน

     เมื่อเด็กมากขึ้นจึงหาสถานที่แห่งใหม่ ได้บ้านริมถนนสุขุมวิทใกล้โรงไม้ขีด (ปัจจุบันคือ รัตนประดิษฐ์ค้าไม้) เป็นบ้านของครูเหรียญทอง จักกะพาก และขออนุญาตจัดตั้งเป็นโรงเรียน เมื่อวันที่ ๒๙ มี.ค. ๒๔๙๙ ชื่อ โรงเรียนอนุบาลหรรษา เปิดสอนชั้นอนุบาล๑-๒ ถือเป็นโรงเรียนอนุบาลแห่งแรกของศรีราชา มีครูฉลวย ดีโสภณ เป็นครูใหญ่

     ประมาณปี พ.ศ.๒๕๐๑ โรงเรียนได้ย้ายอีกครั้ง เช่าบ้านอีกหลังหนึ่งใกล้ที่เดิม ชื่อบ้านผาไผ่ของตระกูลสมบัติศิริ พื้นที่กว้างใหญ่ ประมาณ ๔ ไร่ เพื่อรองรับนักเรียนที่มากขึ้นและขออนุญาตเปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนอนุบาลหรรษา เป็น “โรงเรียนดุษฎีหรรษา”เมื่อวันที่ ๑๖ ก.ย. ๒๕๐๑ ขยายชั้นเรียนจากอนุบาลเป็นระดับประถมศึกษา

      ในปี พ.ศ. ๒๕๐๒ มาสเตอร์ราตรี ลาออกจากอัสสัมชัญศรีราชา มาเป็นครูใหญ่ที่โรงเรียนดุษฎีหรรษา การเรียนการสอนพัฒนามากยิ่งขึ้น โดยประยุกต์แนวการสอนของอัสสัมชัญมาใช้ เน้นวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ. ๒๕๐๗ ลูกสาว ครูชูลาภ ชมรัตน์ (ศิษฏิวงศ์) มาช่วยดำเนินกิจการ มีนางอรุณ ทำหน้าที่ผู้จัดการโรงเรียน จนในปี ๒๕๐๘ ขยายชั้นเรียนถึงระดับชั้น มศ.๓ มีอาคารเรียน ๓ อาคาร ครูที่เริ่มจาก ๓ คน เพิ่มขึ้นถึง ๔๐ กว่าคน ช่วงที่ีนักเรียนมากที่สุดมีถึง ๑,๓๐๐ คน
      คุณภาพการเรียนสอนของที่นี่ วัดได้จากเด็กไปสอบเข้าเรียนต่อโรงเรียนอื่นๆ ได้เป็นจำนวนมาก สร้างชื่อเสียงโรงเรียนพอสมควร ส่วนทำเลที่ตั้งของก็ถือเป็นทำเลทองในสมัยนั้น ซึ่งทางโรงเรียนได้รับความกรุณาให้ประกอบกิจการเรื่อยมา ในช่วงหลังเริ่มมีอาคารพาณิชย์สร้างขึ้นโดยรอบ จนถึงประมาณ พ.ศ. ๒๕๒๔ ทางโรงเรียนเห็นว่าถึงเวลาที่จะต้องปิดตัวลง จึงทยอยปิดตัวลงปีละชั้น จนในที่สุดปิดกิจการ เมื่อสิ้นปีการศึกษา ๒๕๒๖ รวมระยะเวลา ๒๗ ปี

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

• ที่ตั้งโรงเรียนดุษฎีหรรษา ปัจจุบันคืออาคารพาณิชย์ศรีราชาแลนด์ ๑ ริมถนนสุขุมวิท

• ความทรงจำที่ประทับใจของศิษย์เก่าคือบรรยากาศธรรมชาติ โรงเรียนชายทุ่งมีต้นนุ่นใหญ่อยู่หน้าโรงเรียน มีกอไผ่ต้นมะม่วง ดงหมามุ่ย หลังโรงเรียน มีภูเขา คลอง ทุ่งนา ฟาร์มวัว ของ ชาวบ้านอยู่บริเวณใกล้กัน

 

 

คุณค่าของอดีต ทำให้เราสุขใจ อิ่มเอม เมื่อได้ย้อนนึกถึง 
ชมรมคนรักศรีราชา อยากเห็นคุณค่าของอดีต อยู่ในใจคนศรีราชา 
เราจึงพยายามเก็บเรื่องราวที่มีคุณค่าเหล่านี้ ไม่ให้เลือนหายไป 
เพื่อให้ลูกหลานของเราได้เห็น ได้สัมผัส ได้ภูมิใจกับรากเหง้าของตนเอง

 

๑๒ โรงเรียนในปฏิทินชุดนี้เป็นการเริ่มต้น รวบรวมข้อมูลโรงเรียนเก่าของศรีราชา

ทางชมรมฯ จะติดตามสืบค้น และ update ข้อมูลในโอกาสต่อไป

Visitors: 14,494