โรงเรียนอนุบาลเบญจวิทยา

โรงเรียนอนุบาลเบญจวิทยา

     เริ่มต้นจาก มาสเตอร์ชวลิต สาครสินธุ์ เดิมสอนอยู่ที่โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาได้รู้จักกับบ้านจันทร์สว่าง สถานรับเลี้ยงเด็กเล็ก  (อยู่บริเวณหลังร้านสะพรั่งภัณฑ์ มีซอยแคบๆ เป็นทางเข้า )  ซึ่งติดต่อคุณชวลิตให้เช่าบ้านและรับดูแลเด็กๆต่อ คุณชวลิตจึงย้ายครอบครัวจากกรุงเทพฯมาอยู่ศรีราชาประมาณปี ๒๔๙๗ โดยพี่สาว ครูเบญจมาศ สาครสินธุ์ ก็ย้ายตามมาด้วย ทั้งสองท่านจึงมีความคิดที่จะเปิดโรงเรียนอนุบาลขึ้น เพราะครูเบญเคยมีประสบการณ์เป็นครูสอนโรงเรียนในกรุงเทพ มาก่อน

      ประมาณปี พ.ศ. ๒๕๐๒ จึงได้ซื้อบ้านหลังนี้ และขอจดทะเบียนเป็นโรงเรียนอนุบาล โดยใช้ชื่อว่า “อนุบาลเบญจวิทยา” ถือเป็นโรงเรียนอนุบาลโดยเฉพาะแห่งแรกๆในศรีราชา เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล ๑ และอนุบาล ๒  มีครูเบญจมาศ สาครสินธุ์ เป็นครูใหญ่  

    โรงเรียนอนุบาลเบญจวิทยา มีแนวคิดการเรียนการสอนที่ทันสมัยมากเน้นสอนให้เด็กคิดเป็น ส่งเสริมให้ทำกิจกรรม ช่วยให้เด็กกล้าแสดงออก และ เริ่มสอนภาษาอังกฤษตั้งแต่อนุบาล ๑ ทำให้เด็กที่เรียนที่นี่ส่วนใหญ่ได้รับคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นประถมที่โรงเรียนอัสสัมชัญเซนต์ปอลฯ และ ดาราสมุทร เพราะมีพื้นฐานภาษาอังกฤษที่ดี และกล้าแสดงออก  ในสมัยนั้นผู้ปกครองส่วนใหญ่ ต้องจองคิวเพื่อส่งลูกมาเรียนที่นี่ เริ่มจากนักเรียน ๑๕ คน ก็เพิ่มขึ้นสูงสุดถึง๙๐ คน โดยมีครูทั้งหมด ๔ คน และ ครูผู้ช่วยอีก ๔ คน

      เครื่องแบบของโรงเรียนถือว่าโดดเด่นไม่เหมือนใคร บางปีครูเบญออกแบบให้ใส่กระโปรงสีเหลืองก็มี อย่างล่าสุดเครื่องแบบอนุบาลของนักเรียนหญิง เป็นเสื้อกุ๊นแขน มีเข็มขัดสีขาวคาดเอวด้วย

     ประมาณช่วงปี พ.ศ. ๒๕๓๕ - ๒๕๓๖ ครูเบญมีอายุมากขึ้น และ ต้องการพักผ่อน โรงเรียนอนุบาลเบญจวิทยาจึงเลิกกิจการไป รวมระยะเวลาเปิดกิจการโรงเรียนประมาณ ๓๕ ปี   ครูเบญและมาสเตอร์ชวลิตนอกจากเป็นครูแล้วยังเป็นที่รู้จักของคนศรีราชาโดดเด่นเรื่องการสอนและเต้นลีลาศ ออกงานระดับอำเภอเป็นประจำ

 

 

 

คุณค่าของอดีต ทำให้เราสุขใจ อิ่มเอม เมื่อได้ย้อนนึกถึง 
ชมรมคนรักศรีราชา อยากเห็นคุณค่าของอดีต อยู่ในใจคนศรีราชา 
เราจึงพยายามเก็บเรื่องราวที่มีคุณค่าเหล่านี้ ไม่ให้เลือนหายไป 
เพื่อให้ลูกหลานของเราได้เห็น ได้สัมผัส ได้ภูมิใจกับรากเหง้าของตนเอง

 

๑๒ โรงเรียนในปฏิทินชุดนี้เป็นการเริ่มต้น รวบรวมข้อมูลโรงเรียนเก่าของศรีราชา

ทางชมรมฯ จะติดตามสืบค้น และ update ข้อมูลในโอกาสต่อไป

Visitors: 14,604